Okt 082014
 
prestupovy

Návrh nového Registračného a Prestupového poriadku Slovenského futbalového zväzu sa odkladá o pol roka, Zvolen aj kluby z ObFZ Zvolen sa v rámci demarkačnej čiary posúvajú do skupiny Východ.


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu mal v utorok 7. októbra bohatý program. S predsedom Západoslovenského futbalového zväzu Ladislavom Gádošim sme hovorili o bodoch, ktoré sa dotýkali aj najväčšieho futbalového regiónu na Slovensku.
Futbalová verejnosť a zástupcovia klubov s napätím sledujú prípravy okolo nového Registračného a Prestupového poriadku Slovenského futbalového zväzu. Nastal v tomto smere nejaký posun?
- Najskôr musím povedať, že prípravy nového registračného a prestupového poriadku prebiehajú kontinuálne, preto sme nakoniec aj v našom regióne vyvolali diskusie klubových aj zväzových funkcionárov s autormi tohto návrhu. Naposledy sme sa stretli na konci septembra v Trenčíne, zo Slovenského futbalového zväzu prišiel gestor projektu Peter Sepeši, spolu s ním aj Ján Letko, Marek Majtán, Martin Hasprún, Milan Sládkovič a Renata Munková. Diskusia mala svoje tempo aj náboj, bola však konštruktívna a ako sa ukázalo, aj na základe získaných poznatkov z týchto rozhovorov, v ktorých svoj pohľad na amatérsky futbal prezentovali ľudia, ktorí s ním robia denno-denne a teda dôkladne poznajú jeho problematiku, prišlo k posunu uvedenia nového registračného a prestupového poriadku do života o pol roka, konkrétne od 15. júna 2015.
Čo všetko sa vytýkalo novému návrhu Registračného a Prestupového poriadku SFZ?
- Je potrebné najskôr povedať, že tento návrh vychádza z platného a účinného znenia Pravidiel FIFA o statuse a prestupoch hráčov, vzťahuje sa na všetkých hráčov bez ohľadu na vekovú kategóriu alebo pohlavie a čo je dôležité tiež, tento poriadok v súlade s článkom 1 ods. 2 FIFA RSTP upravuje spôsob odmeňovania klubov, ktoré investujú do výchovy a vzdelávania mladých hráčov tak, aby sa im za ich náročnú prácu s mládežou dostávalo náležitej odmeny. Výhrady sa týkali najmä vekovej hranice 23 rokov, po naplnení ktorej by mali amatéri prestupovať voľne, teda bez súhlasu materského klubu či odstupného.
Existuje kompromis, aby bol vlk sýty aj ovca celá?
- Nechcem predbiehať, tvorcovia návrhu si vypočuli všetky pripomienky a podnety a aj posun účinnosti na 15. jún 2015 je signálom, že v pripravovanom návrhu registračného a prestupového poriadku sa ešte udejú zmeny a zároveň deklaruje skutočnosť, že predkladatelia návrhu sú ochotní počúvať.
Témou utorkového rokovania Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu bola aj demarkačná čiara. Kluby na západnom Slovensku mali pri pohľade na vývoj II. ligy Západ obavy z počtu zástupcov najväčšieho futbalového regiónu v buducej sezóne, vnímate tieto signály?
- Samozrejme, máme s klubmi živý kontakt, práve na základe týchto diskusii sme nastolili aj túto otázku na poslednom zasadnutí Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Výsledkom zo včerajšieho rokovania je uznesenie, ktoré hovorí jasne o schválení návrhu na zmenu hraníc medzi II. ligou Západ a II. ligou Východ s tým, že klub MFK Lokomotíva Zvolen, ale aj prípadní ďalší zástupcovia z Oblastného futbalového zväzu Zvolen budú v prípade postupu z III. ligy Stred pôsobiť v II. lige Východ.