Nov 042014
 

Oznamujeme trénerom, ktorým končí platnosť UEFA B licencie, že zúčastneným na sa seminári 13. decembra v Nitre im bude táto licencia predĺžená. Prihlášky treba posielať do 5. decembra. Doručené prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované.

Podrobnosti nájdete   na www.trenerportal.sk  TU: