Nov 052014
 
20101023 Ministerstvo Å¡kolstva budova (SITA)

Športová obec i široká verejnosť sa môžu zapojiť do diskusie o návrhu zákona o športe.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) pripravuje úplne nový zákon o športe. V tejto veci pripravilo pre odbornú aj laickú verejnosť anketu, v ktorej sa každý môže k téme vyjadriť. Rezort o tom vo štvrtok informoval prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy. “Keďže na Slovensku športujú státisíce ľudí a nový zákon sa ich dotkne, chceme do legislatívneho procesu vtiahnuť aj profesionálnych či rekreačných športovcov a poznať ich názory,” povedal minister Peter Pellegrini.
Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti sa môže okrem športovej obce (športové kluby, zväzy, športovci a športoví odborníci) aj široká laická verejnosť. Urobiť tak môže prostredníctvom dotazníka zverejneného na internete na stránke www.futbalsfz.sk. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe.
Cieľom tejto iniciatívy je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym otázkam, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zaviesť do slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnosť. Práve to by malo zlepšiť dôveru odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne priniesť aj viac finančných prostriedkov do tejto oblasti.
Obsahovo je dotazník zameraný na širokú paletu otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania súčasného slovenského športu. Respondenti tak môžu vyjadriť v ankete napríklad svoj názor, čo považujú za najväčšiu prekážku v rozvoji slovenského športu – nejednotné pravidlá, neprimerané zásahy štátu do riadenia činnosti športových klubov, nedostatočnú legislatívu, chýbajúce finančné prostriedky, neefektívnu kontrolu zo strany štátu, ako aj športových zväzov a klubov, príp. nedostatok športovej infraštruktúry či korupciu. Rovnako sa môžu vyjadriť ku konkrétnym opatreniam zameraným na rozvoj spoločenského postavenia slovenského športu, ale aj k jeho financovaniu.
Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa dotýkajú tiež kritérií určených pre výpočet výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich prerozdeľovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finančného a materiálneho zabezpečenia vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách.
Anketa sa uzatvorí v pondelok 10. novembra 2014.
Slovenský futbalový zväz vyzýva (nielen) všetkých členov futbalovej rodiny aby sa zapojili do diskusie prostredníctvom elektronického dotazníka a spoločne pomohli prapraviť čo najlepší návrh Zákona o športe.