Nov 242014
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šiesty ročník halového turnaja o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu už pozná svoj harmonogram. V Komárne bude súperiť v nedeľu 30. novembra o prestížnu trofej sedem žiackych výberov oblastných futbalových zväzov.


Prezentácia účastníkov: do 8.30 hod. (zástupcovia z kraja TN podľa vyžrebovania)
Porada technických vedúcich družstiev + rozhodcovia + organizačný výbor o 8.40 hod.

Kategória: narodení 1. 1. 2001 a mladší, môžu hrať iba hráči zaradení v súťažiach riadených príslušným ObFZ. Turnaja sa nemôžu zúčastniť ani hráči B družstiev, ktorých A družstvo hrá v súťažiach riadených ZsFZ a SFZ

Strava: obed pre každé družstvo v počte 18 + organizačný výbor, rozhodcovia a hostia
Občerstvenie: 6 x 1,5 l vody pre družstvo
Pravidlá turnaja: hrá sa podľa Pravidiel halového turnaja SFZ a tohto Rozpisu
Hrací systém: systémom každý s každým

Hrací čas: 1 x 20 minút
Hodnotenie: víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov
O poradí rozhoduje:
- počet bodov
- vzájomný zápas
- gólový rozdiel
- väčší počet strelených gólov
- rozstrel z pokutových kopov

Počet hráčov: 4 + 1 (4 hráči v poli + 1 brankár), minimálny počet hráčov v poli traja
Rozmer bránok: 2 x 5 m
Lopty: hrá sa s futbalovými loptami o veľkosti 5 (nie lenivé lopty)
Hracia plocha: hrá sa na čiary, auty sa vhadzujú podľa pravidiel futbalu
Doplňujúce pravidlá: pravidlo 5 sekúnd (zahranie trestných kopov a rohov) všetky trestné kopy priame, dotyk lopty do stropu je priamy kop zo stredu, rohové kopy, hra brankára, „malá domov“ platí ako vo veľkom futbale, tresty, pokutové územie je 6 m; pokutové kopy zo značky 9 m, striedanie hráčov len z vymedzených priestorov striedačiek (nedodržanie je ŽK),napomenutia
ŽK a ČK sú tresty podľa kritérií halového futbalu
Hra brankára – ak lopta opustí hraciu plochu za bránkovou čiarou mimo priestor brány:
1) brankár rozohráva loptu do hry rukou tak, že lopta sa musí dotknúť vlastnej polovice HP, alebo si ju preberie hráč na vlastnej polovici HP. Pri porušení R nariaďuje PVK zo stredu HP proti družstvu, ktorého brankár sa previnil.
2) brankár nemôže vykopnúť loptu cez polovicu HP, musí ju rozohrať tak, že sa jej dotkne spoluhráč na vlastnej polovici HP. Pri porušení R nariaďuje PVK zo stredu HP proti družstvu, ktorého brankár sa previnil. Položením lopty brankárom na HP je lopta v hre (ak súper odoberie loptu brankárovi po položení lopty na HP a dosiahne gól, tento platí).
3) brankár môže rozohrať loptu nohou cez polovicu HP, len v prípade, že loptu rozohrá po opustení svojho územia tzv. 6-tky a môže streliť aj gól.
Športová výstroj: Každá výprava ObFZ si prinesie 2 súpravy dresov odlišnej farby. Hráči musia mať jednotné teplákové súpravy. Každý hráč musí mať chrániče, štulpne a riadne upravený dres. Brankári musia mať rozdielnu farbu dresov od hráčov. Za neupraveného hráča v hre je trest ŽK.
Vylúčenie hráčov: ŽK – 2 min., ČK – 4 min. a potrestaný hráč nesmie nastúpiť do konca stretnutia, jeho ďalší štart bude riešiť ŠTK turnaja. Ak súper dosiahne gól, vylúčený hráč môže späť do hry, okrem hráča, ktorý dostal ČK. Pri viacerých vylúčeniach však musia zostať na hracej ploche vždy 3 hráči v poli a brankár.
Súpisky: 14 hráčov + 3 realizačný tím + šofér
Technický vedúci výpravy predloží pred zahájením turnaja na ŠTK platné RP a 5 x súpisku, ktorá musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, rod. číslo, FK, číslo dresu, v ktorom bude hrať počas celého turnaja, pečiatka a podpis predsedu ObFZ. Na súpiske musí byť uvedený tréner (trénerská kvalifikácia, platná licencia) a vedúci družstva (aj číslo telefónu).

Každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca a RP!
Pri nedodržaní vyššie uvedeného nebude družstvu povolený štart na turnaji!

Ceny: Víťaz dostane putovný pohár predsedu ZsFZ a pohár za 1. miesto. Každý účastník finále dostane pohár podľa umiestnenia. Budú vyhodnotení najlepší jednotlivci – strelec, hráč a brankár.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov :
2009 Výber ObFZ Nitra
2010 Výber ObFZ Trenčín
2011 Výber ObFZ Trenčín
2012 Výber ObFZ Dunajská Streda
2013 Výber ObFZ Dunajská Streda

VYŽREBOVANIE FINÁLOVÉHO TURNAJA
Pohár predsedu ZsFZ 2014 – výbery ObFZ

09:00 – 09:20 KOMÁRNO – LEVICE
09:23 – 09:43 NITRA – TRNAVA
09:46 – 10:06 PRIEVIDZA - SENICA
10:09 - 10:29 POVAŽSKÁ BYSTRICA - KOMÁRNO
10:32 - 10:52 TRNAVA – LEVICE
10:55 - 11:15 NITRA – SENICA
11:18 - 11:38 PRIEVIDZA - POVAŽSKÁ BYSTRICA
11:40 - 11:55 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TURNAJA
11:57 - 12:17 KOMÁRNO - NITRA
12:20 – 12:40 LEVICE – SENICA
12:43 – 13:03 POVAŽSKÁ BYSTRICA - TRNAVA
13:06 - 13:26 KOMÁRNO - PRIEVIDZA
13:29 - 13:49 POVAŽSKÁ BYSTRICA - NITRA
13:52 - 14:12 LEVICE – PRIEVIDZA
14:15 - 14:35 TRNAVA – SENICA
14:38 - 14:58 NITRA – LEVICE
15:01 - 15:21 KOMÁRNO - TRNAVA
15:24 - 15:44 SENICA – POVAŽSKÁ BYSTRICA
15:47 - 16:07 PRIEVIDZA - NITRA
16:10 - 16:30 SENICA – KOMÁRNO
16:33 - 16:53 LEVICE – POVAŽSKÁ BYSTRICA
16:56 – 17:16 TRNAVA – PRIEVIDZA
17:25 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov