Nov 282014
 
sfz 714x345

V Senci sa dnes uskutočnila Konferencia Slovenského futbalového zväzu. Za pozornosť stojí predĺžená zmluva s Úniou ligových klubov, a tiež schválenie Strategického plánu na roky 2015 až 2018.


V úvode konferencie privítal delegátov prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý pripomenul úspechy reprezentačných tímov v ostatnom období. Po procedurálnom úvode prerokovala a schválila konferencia účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing za rok 2013 a zobrala na vedomie plnenie rozpočtu oboch spoločností za obdobie január až august 2014.
Projektový manažér Peter Dedík informovali delegátov konferencie o priebehu výstavby, rekonštrukcie a budovania futbalových štadiónov na Slovensku. “V lete sa nám podarilo s konečnou platnosťou ukončiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa tribún na viacero štadiónov, na základa čoho bola uzatvorená rámcová zmluva s víťaznou spoločnosťou Sedasport,” povedal na úvod. Prvým z projektov bola druhá etapa výstavby NTC Poprad. “V Trnave všetko prebieha podľa stanoveného harmonogramu. Boli dobudované parkoviská, podzemné garáže a z veľkej časti je dobudovaná aj konštrukcia tribún. UEFA sa veľmi intenzívne zaujíma o výstavbu tohto štadióna, absolvovali sme už tri návštevy odborníkov, ktorí sa venujú jednotlivýcm oblastiam pri výstavbe štadiónov a aj v tejto chvíli prebieha jedna z takýchto kontrol,” doplnil P. Dedík. Zároveň dodal, že na štadiónoch v Zlatých Moravciach a Myjave už bola realizovaná výstavba vyhrievaného trávnika a informoval o priebehu výstavby a prípravy projektov na ostatných štadiónoch zahrnutých v projekte.
Pred delegátov predstúpil aj prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý požiadal o mandát naďalej rokovať s bankou o definitívnych podmienkach poskytnutého úveru a súhlas na uzatvorenie zmluvy o úvere na financovanie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. Konferencia prezidentovi tento mandát udelila.
“V prvom odbobí sme zadefinovali asi 50 projektov, čo bolo dosť veľa, aby sme ich mohli realizovať tak, ako sme si predstavovali. V druhom období, období rozvoja, by sme sa chceli zamerať na užší okruh projektov, ktoré sme definovali ako prioritné,” povedal k predkladanému Strategickému plánu SFZ na roky 2015 – 2018 generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Vo svojom príhovore spomenul rozvoj už bežiacich projektov ako ISSF, Slovnaft cup či novelizácia noriem. “Uvedomujeme si svoje postavenie v rámci Slovenska. Veľkú pozornosť budeme venovať aj rozvoju športu na Slovensku, teda práci na novom zákone o športe, kde naši odobrníci sú značným prínosom pre pracovnú skupinu, ktorá tento zákon pripravuje,” povedal generálny sekretár. Cieľom zostavovateľov strategického plánu bolo definovanie kľúčových projektov, ktoré po schválení budú detailne rozpracované a budú určené osoby zodpovedné za realizáciu projektov a budú priebežne hodnotené. Delegáti tento Strategický plán SFZ na roky 2015 – 2018 schválili.
“Všetci poznáte dôvody, prečo sme pred niekoľkými mesiacmi schvaľovali zmluvu medzi SFZ a ÚLK na jeden rok. Vedenie Únie sa nás snažilo presvedčiť, že ÚLK má svoje opodstatnenie, že ju chcú zachovať a že spolupráca do budúcna bude dobrá. Po niekoľkých mesiacoch môžem skonštatovať, že spolupráca je veľmi dobrá a nadštandardná,” povedal v príhovore k bodu o predĺžení zmluvy medzi SFZ a ÚLK prezident Ján Kováčik, ktorý spomenul aj prípravu pravidelného futbalového magazínu, ktorý by od februára mala vysielať televízia Markíza. “Všetky projekty, ktoré riešime, presahujú rámec podpísanej zmluvy do 30.6.2015. Robíme projekty na dva, tri a viac rokov. Z toho dôvodu chcem požiadať, aby ste schválili predĺženie zmluvy do 30.6.2018,” dodal. “Som rád, že v priebehu krátkej doby sme dokázali presvedčiť, že ÚLK je silný partner a drží slovo,” povedal pred hlasovaním aj prezident ÚLK Ivan Kozák. Delegáti toto predĺženie rovnako ako predchádzajúce body schválili.
“V novembri sme museli riešiť aj nepríjemné záležitosti súvisiace so správaním sa našich reprezentantov do 21 rokov. Keď sme dostali anonymný list, bol na ceste do koša, lebo bolo nepredstaviteľné, že by sa niečo také mohlo stať,” povedal v diskusii prezident J. Kováčik. “Je pre mňa zarážajúce, že veci, ktoré nemajú reprezentanti robiť, robili aj členovia relaizačného tímu. Nebudeme môcť do budúcna jednoznačne rešpektovať rozhodnutie trénera, keď budeme mať pocit, že navrhnutý člen realizačného tímu je síce profesionálne zdatný, ale mentálne ani morálne nie je na požadovanej úrovni,” naznačil nový postoj k zostavovaniu realizačných tímov pri jednotlivých reprezentáciách. “V tomto prípade ma mrzí, že sa nám nepodarí identifikovať, ktorí hráči mali na incidente menšiu zásluhu, ktorí nemali žiadnu, pretože relevantne sa k tomu nevieme dostať. V utorok sa VV SFZ bude zaoberať návrhom na udelenie trestov a časť týchto trestov bude musieť riešiť Disciplinárna komisia,” dodal prezident a požiadal o čas na uzatvorenie situácie, pričom zdôraznil: “Budeme robiť všetko pre to, aby sa do budúcna nič podobné nestalo.”
Vo svojom príspevku sa Ján Kováčik dotkol aj témy nového zákona o športe: “Veľmi ma teší, že naši pracovníci na čele s Petrom Sepešim, Petrom Dedíkom a Jaroslavom Rybanským sú aktívnymi členmi skupiny, ktorá znenie tohto zákona podporuje. Robíme všetko pre to, aby zákon o športe bol dobrý. Snažíme sa pôsobiť nielen profutbalovo, ale prošportovo.” Nový zákon o športe by prijatím v navrhovanom znení znamenal, že sa futbal stane od roku 2016 nielen lídrom z pohľadu členskej základne, ale aj z pohľadu finančných prostriedkov, ktoré by mal dostávať zo štátneho rozpočtu.
“Chceme vytvoriť prvú národnú futbalovú akadémiu, ktorá bude určená pre kategórie U14 a U15. UEFA tieto kategórie podporuje dotáciou po 150-tisíc EUR pre každý ročník, teda spolu 300-tisíc EUR. Chceme prísť s návrhom akadémie funkčného typu, podľa vzoru Švajčiarska, Belgicka, pozeráme sa na Balkán – Chorvátsko, ktoré sa pravidelne zúčastňuje na finálových turnajoch v mládežníckych kategóriách,” povedal prezident SFZ o projekte, ktorý by mal byť konferencii predstavený na jej budúcoročnom zasadnutí.
Účastníci konferencie sa v diskusii dozvedeli aj o projekte nového tréningového komplexu, ktorý by mal vzniknúť v Dunajskej Strede. “Máme ponuku na spoluprácu pri tvorbe ďalšieho veľkého, na Slovenské pomery nevídaného a zatiaľ neexistujúceho, projektu tréningového centra a priestoru, ktoré chce v Dunajskej Strede budovať DAC Dunajská Streda a Oszkár Világi. V prípade, že budeme toho súčasťou, budeme postupovať podobne ako pri štadióne v Trnave, kde budeme spolumajiteľom alebo spoluakcionárom,” povedal prezident SFZ Ján Kováčik.
V diskusii vystúpil okrem prezidenta SFZ aj predseda Matričnej komisie SFZ Róbert Šuník. “Som presvedčený, že pripravovaný Registračný a prestupový poriadok je bibliou slovenského futbalu a srdiečkom, ktoré by aj tok financií mal živiť. Najťažšie je dať niečo do placu, potom už meniť a modifikovať je jednoduchšie. Chcel by som sa poďakovať Marekovi Majtánovi a celej pracovnej skupine, ktorá pripravila prvý a druhý nástrel, pretože som presvedčený, že si to zaslúžia,” povedal k jednej z noriem, ktorá sa v súčasnosti novelizuje a dodal: “Budeme sa snažiť, aby aspoň jemne pohladil, keď už nemôže všetkých uspokojiť.”
Konferencia SFZ schválila všetky predložené body bez pozmeňovacích návrhov a jej najbližšie rokovanie by malo byť v marci 2015.