Dec 142014
 
tréneri

Trénersko-metodická komisia Západoslovenského futbalového zväzu organizovala v sobotu 13. decembra v Nitre seminár na predĺženie licencie trénerov „EURO B“, ktorého sa zúčastnilo 96 trénerov zo všetkých súťaží v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu.


Seminár otvoril viceprezident Slovenského futbalového zväzu a predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil nezastupiteľnú úlohu trénera vo futbalovom hnutí. Ako hosť sa so svojou prednáškou „Analýza MS 2014 v Brazílii“ predstavil technický riaditeľ SFZ Ján Greguš. Ďalšie zaujímavé prednášky v rámci seminára ponúkli člen realizačného tímu A-mužstva Slovenska Ján Baťalík na tému „Úrazová prevencia a regenerácia v tréningovom procese“, predseda Komisie rozhodcov ZsFZ Ladislav Prešinský s témou „Interakcia rozhodca – tréner“, tréner mládeže ZsFZ Jozef Jakuš s problematikou zameranou na mládežnícky futbal a kvalitne sa pripravil asistent trénera FC Spartak Trnava Milan Ivanka s témou „Rozvoj vytrvalosti vo výkonnostnom futbale“. Na záver seminára garant vzdelávania ZsFZ Rastislav Vincúr a predseda TMK ZsFZ Rudolf Hanák odovzdali všetkým zúčastneným certifikát, ktorý ich oprávňuje k výkonu funkcie trénera.