Mar 012015
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počas posledného februárového víkendu sa rozbehla jarná časť Fortuna liga. Delegáti stretnutia v republikových súťažiach sa s novými poznatkami zoznamovali v predstihu sa seminári v Bratislave.


Zimná prestávka býva vhodným obdobím na školenia a semináre zdanlivo “neviditeľných”, ale pre chod futbalových stretnutí veľmi dôležitých funkcionárov. Na tejto pravidelnej báze sa stretávajú aj delegáti Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú garantami dodržiavania futbalových, ako aj zákonných noriem na stretnutiach dvoch najvyšších ligových súťaží. Zimný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa uskutočnil v polovici februára v Bratislave. Západoslovenský futbalový zväz tu zastupovali Alexander Benedikovič, Ján Lipták, Ervin Kiss, Štefan Korman, Anton Medovič, František Nagy, Ján Panák a Tibor Urban. Na úvod podujatia organizovaného Komisiou delegátov pogratulovali generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, viceprezident SFZ a predseda BFZ Juraj Jánošík ako aj predseda Komisie delegátov František Košičár bývalému delegátovi a generálnemu sekretárovi SFZ Mikulášovi Tarčimu k jeho životnému jubileu.
“Seminár delegátov SFZ bol programovo zameraný na dva bloky prednášok. Obsahom toho prvého boli prednášky zo športových noriem a druhý blok pozostával z praktických skúseností delegátov zo zápasov v jesennej časti súťažných stretnutí sezóny 20142015,” priblížil náplň dvojdňového podujatia František Košičár a dodal: “V prednáškach sa delegáti oboznámili s doplnkami pravidiel futbalu, novou Smernicou SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018 a problematikou pôsobenia delegáta v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ.”
V druhom bloku seminára vybraní delegáti oboznámili svojich kolegov s praktickými poznatkami zo stretnutí v ktorých bolo zistené nedodržiavanie noriem SFZ, z neodohraného stretnutia Slovan – Trnava a podobne. V diskusiách sa podrobne rozobrali prípady porušenia športových noriem, Zákona č. 1/2014 Z. z., použitia nedovolených technických prostriedkov (kvadrakoptéry – dronu), ako aj praktického priebehu dopingových kontrol a podobne. Seminár bol bohatý na získavanie poznatkov, ktoré budú určite dobrým teoretickým základom pre prácu delegátov SFZ na stretnutiach Fortuna ligy a DOXXbet ligy.

Na titulnej snímke je pohľad na časť delegátov stretnutia zo zimného seminára v Bratislave.