Aug 302012
 

Vážení tréneri,

Pri rekonštrukcii novej webovej stránky ZsFZ sme pridali do sekcie dokumentov rubriku vzdelávanie trénerov v ktorej Vám budeme prinášať rôzne informácie o školeniach, doškoleniach, rekvalifikáciách a iné informácie týkajúce sa Vašej profesie. Publikovať budeme odborné články, analýzy našich a zahraničných trénerov. Chceme oživiť prenos informácií smerom k Vám trénerom všetkých kvalifikačných stupňov.

 Vzdelávanie trénerov je dôležitou úlohou trénersko-metodickej komisie Západoslovenského futbalového zväzu. Pre zvyšovanie kvality futbalu na Slovensku musíme predovšetkým vyškoliť kvalitných trénerov. Tréner je veľmi dôležitým článkom vo futbale. Odbornosť trénera je veľmi podstatná a odlišná od hráčskej činnosti. Vynikajúci hráč  sa nemôže stať hneď vynikajúcim trénerom. Formovanie trénera je dlhodobí proces a vzdelávanie je súčasť tohto procesu. Odbornosť predstavuje rôzne faktory (v oblasti fyziológie, anatómie, psychológie, pedagogiky, či prípravy tréningového procesu, herných systémov a ich variácií, koučovanie a pod.) Tréner musí neustále obohacovať svoje vedomosti, snažiť sa zachytiť moderné trendy a zabudovať ich do svojej trénerskej filozofie.

TMK ZsFZ preto rozbieha etapu zlepšovania na úseku vzdelávania, jednak na školeniach jednotlivých stupňov, kde budú prednášať špičkoví odborníci a jednak chceme zlepšiť prenos informácií a odborných materiálov smerom k Vám  trénerom nášho regiónu. Je dôležité, aby sme my tréneri urobili kroky dopredu v odbornosti a vylepšili si i vzťahy medzi sebou. Treba brať kolegu trénera ako partnera s ktorým sa dajú vymieňať skúsenosti, kde starší tréneri môžu poradiť mladým a mladí by mali tieto skúsenosti vedieť zužitkovať.

Táto webová stránka slúži predovšetkým Vám trénerom.  Tu si môžete nájsť veľa poznatkov a informácií. Uvítame i Vaše vecné názory, odborné články a iné poznatky ktoré budú prospešné pre všetkých. Súčasťou tohto webu je špeciálny web pre trénerov  www.trenerportal.sk  

 Názory a pripomienky na problematiku vzdelávania trénerov môžete adresovať e-mailom na: rastislav.vincur@futbalsfz.sk 

Alebo na adrese: Západoslovenský futbalový zväz

                                   Vzdelávanie trénerov

                                    Rázusova 23

                                    949 01 Nitra

Rastislav Vincúr, člen TMK ZsFZ

Zodpovedný za vzdelávania trénerov ZsFZ

Tel. kontakt: 0902937028