Mar 182015
 
makovký

V Topoľčanoch sa udiala dôležitá zmena vo vedení oblastného futbalového zväzu, vo funkcii predsedu nahradil Pavla Šípoša Miroslav Makový. Rozhodol o tom na mimoriadnom zasadnutí Výkonný výbor ObFZ Topoľčany.


Informáciu o zmene v Oblastnom futbalovom zväze v Topoľčanoch priniesol regionálny týždenník MY Topoľčianske noviny. Pavol Šípoš informoval členov Výkonného výboru o svojom zámer e-mailom, ktorý ešte 27. februára adresoval podpredsedovi zväzu Jurajovi Soboňovi, a tiež členom Výkonného výboru a sekretárovi. “Juraj, oznamujem, že po včerajšom rozhovore a dnešnom s p. Košeckým, že na hodnotiacej konferencii ObFZ Topoľčany v mesiaci júl 2015 požiadam o uvoľnenie z funkcie predsedu ObFZ. Zároveň ťa poverujem, aby si ako podpredseda viedol VV ObFZ v mesiacoch marec až jún. Ďakujem za spoluprácu,” píše sa v stanovisku Pavla Šípoša.
Podpredseda topoľčianskeho zväzu Juraj Soboňa reagoval na vzniknutú situáciu zvolaním mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Topoľčany. „Od predsedu Pavla Šípoša som 27. februára obdržal e-mail, v ktorom sa vyjadril, že sa mieni vzdať a abdikovať na funkciu predsedu Oblastného futbalového zväzu Topoľčany na júlovej hodnotiacej konferencii. Dôvody neuviedol, ale zároveň ma ako podpredsedu ObFZ poveril viesť zasadnutia Výkonného výboru počas tohto obdobia až do júla. Následne som zvolal na 9. marca mimoriadny Výkonný výbor, kde som pozval všetkých členov VV, sekretára ObFZ i všetkých predsedov jednotlivých komisií. Pracovne som dosť zaneprázdnený a túto funkciu by som nemohol vykonávať naplno. Po diskusii s členmi VV sme jednohlasne poverili vedením Výkonného výboru a ObFZ Topoľčany Miroslava Makového až do hodnotiacej konferencie. Oblastný futbalový zväz Topoľčany bude naďalej fungovať bez problémov a rovnako aj všetci členovia jednotlivých komisií sa vyjadrili, že chcú pracovať ako doteraz a naďalej budú zastávať svoje funkcie,“ dodal Juraj Soboňa, ktorý je starostom v obci Solčany.
„Celý Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Topoľčany sa dostal do nečakanej situácie. Ani jeden z nás štyroch netušil, že by sa niečo podobne malo stať,“ povedal po zvolení Miroslav Makový. „Narýchlo sme zvolali Výkonný výbor, pretože servis pre kluby musí fungovať tak ako doteraz. V podstate je klubom jedno, kto je predseda, ale zväz musí fungovať. Podpredseda Juraj Soboňa je pracovne vyťažený, a preto ma navrhol za predsedu. Je ale pravdou, že som na zväze z nás, ktorí sme zostali vo výkonnom výbore, najdlhšie a zrejme mám aj najviac skúsenosti s prácou na futbalovom zväze.“
Miroslav Makový bude vykonávať funkciu predsedu napriek pracovného vyťaženiu. „Na vedenie zväzu sme prakticky štyria, pretože všetko riešime spoločne. Avšak, dohodli sme si systém, ako budeme napriek pracovným povinnostiam nás všetkých fungovať tak, aby bola celková činnosť futbalového zväzu zabezpečená. Servis pre kluby musí jednoducho fungovať dennodenne,“ dodal Miroslav Makový.
Už počas najbližšieho víkendu sa rozbehnú futbalové súťaže riadené Oblastným futbalovým zväzom Topoľčany. „Všetko je pripravené. Na posledný mimoriadny výkonný výbor sme si pozvali všetkých predsedov odborných komisií, s každým sme si prešli danú situáciu a všetci sme sa zhodli na tom, že ideme bojovať ďalej. Nič iné sa nemení, všetky dôležité náležitosti sa budú riešiť operatívne,“ dodal Miroslav Makový v reakcii pre regionálny týždenník MY Topoľčianske noviny.

Na titulnej snímke je poverený predseda Oblastného futbalového zväzu v Topoľčanoch Miroslav Makový.