Apr 182015
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najlepší rozhodcovia v regióne absolvovali jarné fyzické previerky, na atletickom štadióne v Nitre sa testovali v špritoch aj v kombinácii beh – chôdza.


Fyzické previerky sa konali vo štvrtok 16. apríla, do Nitry bolo spolu pozvaných 63 rozhodcov a asistentov rozhodcu. “Zamerali sme sa na kontrolu fyzickej pripravenosti takzvanej výkladnej skrine nášho rozhodcovského zboru, keďže pozvaných sme mali rozhodcov, ktorí sú v medziskupine na nominačnej listine Slovenského futbalového zväzu, našej tretej ligy, v medziskupine tretej a štvrtej ligy, a tiež v projekte Talent,” uviedol na margo zloženia početného štartového poľa predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Prešinský. “Ako prvé prišli v rámci tesovania na rad šprinty 6 x 40 metrov a potom kombinovaný beh na 150 metrov s chôdzou na 50 metrov v celkovej dĺžke štyri kilometre. Sme radi, že sme mohli konštatovať výbornú fyzickú pripravenosť našich rozhodcov, ktorí sa na previerky pripravili naozaj zodpovedne. Požadované limity pre danú súťaž nesplnili iba dvaja rozhodcovia. Najbližší termín fyzických previerok je stanovený na 28. mája, stretneme sa opäť na atletickom štadióne v Nitre. Ich úspešné zvládnutie je podmienkou pre každého rozhodcu na zaradenie na nominačnú listinu pre nový súťažný ročník,” sumarizoval Ladislav Prešinský ďalšie informácie.

Na titulnej snímke je pohľad na jeden zo štartov počas fyzických previerok rozhodcov, vľavo je člen Komisie delegátov Štefan Hodoško.