Aug 312012
 
primator

V Nitre na pôde Mestského úradu sa uskutočnila Hodnotiaca konferencia Západoslovenského futbalového zväzu.

Ešte pred jej začiatkom pozvali primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč a viceprimátor Štefan Štefek na príjemnú diskusiu s futbalovou témou prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, generálneho sekretára Jozefa Klimenta a predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho. Jozef Dvonč je zároveň predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, práve z titulu tejto funkcie upozornil futbalovú delegáciu na kritickú situáciu, do ktorej sa dostáva futbal na dedinách a šport všeobecne. „Samospráva má problémy s financovaním, peniaze chýbajú vo všetkých oblastiach, pritom futbal ponúka na dedine často jedinú formu spoločenského vyžitia, s touto situáciou treba rozhodne niečo urobiť. Chcem na túto tému hovoriť aj s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom aj preto, že je naklonený športu. Je dôležité, aby sa našli nové spôsoby financovania športu ako takého,“ uviedol Dvonč. S prezidentom SFZ Jánom Kováčikom si v Nitre dohodli ďalšie stretnutie za účelom prípravy a koordinácie spoločného postupu.