Apr 222015
 
Ilustracne foto dennikSport

Schyľuje sa k ďalšej reorganizácii, ktorá bude mať dopad aj na súťaže v regióne. O všetkom má rozhodnúť konferencia Slovenského futbaového zväzu.


Ako informuje stránka Slovenského futbalového zväzu z pera Petra Šurina, v pracovnej skupine sa zišli prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, generálny sekretár Jozef Kliment, zástupcovia Únie ligových klubov, II. ligy, regiónov a administratívy SFZ. Spolu dospeli k názoru, že ročník 2016/17 bude prelomový, čo sa týka počtu účastníkov dvoch najvyšších súťaží. Potom by už dlhodobo nemalo dôjsť k pohybu čísla mužstiev v nich ani jedným smerom.
Vedenie únie potvrdilo, že od sezóny 2016/17 bude v najvyššej súťaži pôsobiť desať tímov, v úvahách sa objavila aj možnosť, ktorú však budú kompetentní ešte cizelovať, totiž baráž deviateho tímu s druhým mužstvom II. ligy, čo bude ešte predmetom ďalšej diskusie v rámci klubov, združených v ÚLK.
Kľúčové pre túto chvíľu bolo nájsť optimálny model II. ligy tak, aby plnila jednak kvalitatívnu základňu pre mužstvá z I. ligy a zároveň geograficky aj ekonomicky pokrývala celé územie Slovenskej republiky.
Pracovná skupina sa zhodla na vytvorení jednej 16-člennej súťaže s tým, že ročník 2016/17 bude tzv. „prechodový“, teda že v tejto sezóne bude v II. najvyššej súťaži figurovať 18 mužstiev (vrátane 4 postupujúcich, víťazov skupín III. ligy z predchádzajúceho ročníka).

ROČNÍK …………. 1. LIGA (účastníkov) ……….. 2. LIGA (účastníkov)
2016/17 ………… z 12 na 10 (3 zostup) ………. z 24 na 18 (12 zostup)
2017/18 ………… 10 (1 zostup, možná baráž) ….. 16 (6 zostup)

Dôležitým výsledkom spoločného rokovania bol súhlasný postoj všetkých aktérov, že po reorganizácii najvyšších súťaží bude kladený ešte väčší dôraz na plnenie licenčných podmienok, takže popri športovej kondícii bude potrebné, aby kluby z I. resp. II. ligy splnili všetko, čo im systém ukladá aj v oblasti infraštruktúry. V praxi je spoločným cieľom dosiahnuť taký stav vecí, aby súčasťou postupových ambícii bolo popri vysokej športovej výkonnosti aj potrebná adekvátna infraštrukturálna zdatnosť.
Po spoločonom súhlasnom stanovisku pracovnej skupiny bude o návrhu rokovať Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, a keďže ide o reorganizáciu súťaží, musí ho následne schváliť mimoriadna konferencia SFZ.