Aug 312012
 

V tomto metodickom kútiku si môžete nájsť strategické materiály smerom k herným systémom, rozborom hry, systematike herných činností, rôznych herných situácií. Budeme prezentovať poznatky jednotlivých trénerov zo stáží v oblasti hernej prípravy rôznych vekových kategórií. Nájdete si tu veľa odborných článkov aj od poslucháčov trénerského štúdia. Tiež uvítame Vaše poznatky a skúsenosti z prípravy a vedenia Vášho družstva. Je to web pre všetkých trénerov od najnižšieho po najvyšší stupeň. TMK ZsFZ a jeho členovia Vám budú nápomocní v aktualizovaní nových článkov, aby sa zvýšila úroveň odbornosti v našom regióne. Dúfame, že tieto prvé kroky budú odrazom do nášho projektu pri zvyšovaní trénerských kvalifikácií.

Rastislav Vincúr, zodpovedný za vzdelávanie trénerov ZsFZ

Čo sa týka metodiky a iných zaujímavostí kliknite na     http://www.trenerportal.sk/index.php/metodika-cvicenia.html