Máj 182015
 
20150512 UEFAskolenie1 SFZ

Dvanásť slovenských trénerov absolvovalo v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone v dňoch od 11. do 14. mája seminár “Student Exchange”.


O stretnutí trénerov s poprednými odborníkmi hovorí manažér vzdelávania trénerov Zsolt Pakusza: “Technická skupina UEFA rozvíja od roku 2011 projekt, v rámci ktorého ponúka trénerom PRO UEFA licencie možnosť stretnúť sa a zoznámiť s najnovšími poznatkami trénerského remesla prostredníctvom prednášok a diskusií s renomovanými odborníkmi. Prednášky Fatiha Terima, Howarda Wilkinsona a ďalších bez pochýb obohatili našich trénerov, okrem zástupcov Slovenska sa v Nyone zišli tréneri zo Španielska, Slovinska a Nórska. UEFA tak vytvára príležitosť spoznať zástupcov asociácií, Slovensko malo na takomto fóre zastúpenie druhýkrát,” povedal o stretnutí v Nyone Zsolt Pakusza.
Medzi slovenskými trénermi nájdeme viaceré známe mená. Účastníkmi kurzu v Nyone boli Mário Auxt, Stanislav Ďuriš, Radim Kučera, Stanislav Lieskovský, Ladislav Onofrej, Attila Pinte, Rostislav Prokop, Martin Ševela, Branislav Sokoli, Anton Šoltís, Marián Süttö a Marián Zimen v doprovode manažéra vzdelávania trénerov Zsolta Pakuszu, asistenta vzdelávania trénerov Michala Kováča, manažéra Koncepcie rozvoja futbalu Jozefa Záhorského a technického riaditeľa Jána Greguša.
“V každej prednáške mohli tréneri nájsť zdroj zaujímavých poznatkov, z každej si bolo čo vziať. Na mňa azda najviac zapäôsobilo vystúpenie Howarda Wilkinsona, sám som si do diára zapísal jeho výrok – “Nikdy nedostaneš druhýkrát šancu urobiť prvý dojem,” prezradil technický riaditeľ Ján Greguš a dodal: “Som presvedčený, že myšlienky renomovaných odborníkov a ich interpretácia zostanú pre našich trénerov nezabudnuteľné. Musím tiež dodať, že v Nyone sa zišla veľmi šikovná skupina slovenských trénerov. Znalosťami a prístupom ukázali, že by sa nestratili ani vo vyspelých futbalových krajinách. Aktívne sa zapájali do diskusií a diania, verím, že každého z nich školenie obohatilo o dôležité poznatky.”
Manažér vzdelávania trénerov Zsolt Pakusza zhrnul na záver prínos kurzu pre trénerov v troch bodoch. “Stretnutie v Nyone bolo pre našich trénerov vítanou konfrontáciou s poznatkami kolegov ďalších zúčastnených asociácií, inšpiráciou a zoznámením sa s ďalšími možnosťami vzdelávania a v neposlednom rade tiež motiváciou analyzovať rezervy a ďalej sa zlepšovať v trénerskom remesle.”