Jún 142015
 
Konferencia SFZ v Ziline 2015

Nedeľňajšia konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Žiline neschválila reorganizáciu republikových súťaží od ročníka 2015/2016, ktorej základom bolo zníženie dvanásťčlennej Fortuna ligy z nadchádzajúcej sezóny na 10 účastníkov v ročníku 2016/2017. Znamená to, že v novej sezóne nevypadne priamo trio klubov z 10.-12. miesta.

Predložený návrh potreboval na schválenie kvalifikovanú väčšinu 61 hlasov, za bolo však iba 56, proti bolo šesť, 17 sa zdržalo hlasovania a dvaja z 81 delegátov s právom hlasovať nehlasovali.
Podľa navrhovaného modelu z DOXXbet ligy 2015/2016, ktorá bude mať tak ako v uplynulej sezóne 24 účastníkov, mal postúpiť medzi elitu najlepší z 12-člennej nadstavby, mužstvá v nadstavbových skupinách Západ a Východ priamo zostúpť do tretích líg. V sezóne 2016/2017 mal vypadnúť z najvyššej súťaže, ktorá mala mať až 36 kôl, priamo posledný desiaty klub, ktorého mál nahradiť víťaz druhej ligy. Mužstvo na deviatom mieste Fortuna ligy (FL) malo hrať barážový dvojzápas s druhým tímom druhej ligy. Druhá najvyššia súťaž mala mať v sezóne 2016/2017 18 účastníkov, víťaz mal postúpiť do FL, druhý mal hrať barážový dvojzápas s deviatym z FL a mužstvá na 13. až 18. mieste mali zostúpiť priamo. V sezóne 2017/2018 z desaťčlennej FL po 36 kolách mal zostúpiť posledný, deviaty mal hrať dvojzápasovú baráž s druhým z druhej ligy, ktorá mala mať v rovnakom ročníku už len 16 tímov a jej víťaz mal postúpiť, druhého mala čakať baráž s deviatym fortunaligistom a priamo mali zostúpiť štyria z 13. až 16. miesta.
Výkonný výbor SFZ sa na zasadnutí 2. júna v Bratislave uznesením navrhol, aby delegáti konferencie SFZ schválili reorganizáciu súťaží, na ktorej sa podieľala pracovná skupina v zložení – prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár Jozef Kliment, zástupcovia Únie ligových klubov (ÚLK), 2. ligy, regiónov a administratívy SFZ. Po ročníku 2016/2017 by už dlhodobo nemalo dôjsť k ďalším zmenám. Dôležitým výsledkom spoločných rokovaní bol aj súhlasný postoj všetkých aktérov, že po reorganizácii najvyšších súťaží bude kladený ešte väčší dôraz na plnenie licenčných podmienok, takže popri športovej kondícii by bolo potrebné, aby kluby z 1. resp. 2. ligy splnili všetko, čo im systém ukladá aj v oblasti infraštruktúry.
“Návrh na reorganizáciu súťaží vzišiel z aktivít klubov druhej ligy. Ukázalo sa, že rozdeliť a rozšíriť 2. ligu nebolo dobré. ÚLK ako riadiaci orgán Fortuna ligy podporuje návrh odsúhlasiť reorganizáciu súťaží,” povedal prezident ÚLK Ivan Kozák v zdôvodnení rokovacieho bodu odsúhlasiť reorganizáciu.
Konferencia SFZ bola uznášaniaspochná, keďže na nej bolo 81 z 87 delegátov s právom hlasovať. V jej priebehu na návrh Bratislavského futbalového zväzu schválili aj pripojenie rokovacieho bodu programu o účinnosti a platnosti noriem SFZ.
Konferencia schválila prijatie Vojtecha Christova za čestného člena SFZ. Christov, ktorý sa narodil 16. marca 1945 vo Vranove nad Topľou ako medzinárodný arbiter rozhodoval finále ME 1984 v Paríži. “Je to jedno z najväčších ocenení, som dojatý. Som presvedčený, že budúcnosť slovenského futbalu bude svetlá,” povedal Christov. Ocenenie Zlatý odznak SFZ si prevzali aj Peter Adamec a Vojtech Kováč.
Ďalším dôležitým bodom bolo hlasovanie o zmene a doplnení stanov SFZ, pri ktorom sa hlasovalo o pozmeňovacom návrhu vypustiť jeden z článkov doplnenia. Pozmeňovací návrh nepriešel a delegáti následne ani pôvodný návrh neprijali, keď za bolo z potrebnej kvalifikovanej väčšiny (61) iba 45 hlasov.
Delegáti hlasovaním neposunuli účinnosť Registračného a prestupového poriadku od 1.7.2016 po dopracovaní, keď na schválenie tohto návrhu chýbal 1 hlas (43 za, 13 proti, 25 delegátov sa zdržalo). Ten istý názor prejavili aj v prípade Súťažného poriadku (6 za, 21 proti, 52 sa zdržalo). Obe normy v zmysle stanov SFZ schválil v tomto roku Výkonný výbor SFZ a od 15.6. resp. od 1.7. sa stanú účinnými.