Júl 272015
 
zsfz-seslost

Penzión Iveta v Radave bol v sobotu 25. júla dejiskom seminára delegátov zväzu. Novinkou leta je rozdelenie delegátov podľa líg, v ktorých budú dozerať na stráženie pravidiel.


Seminár otvoril Pavol Šipoš, ktorý je poverený vedením Úseku delegátov pri Komisii rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu. V úvode privítal všetkých prítomných delegátov, a tiež hostí z Výkonného výboru ZsFZ Františka Masára, Jozefa Rosu, podpredsedu Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu Tibora Jančoviča, predsedu Disciplinárnej komisie ZsFZ Miroslava Vlka, povereného vedením Komisie rozhodcov ZsFZ Jána Franeka a povereného vedením Športovo-technickej komisie ZsFZ Mariána Pecha. Po privítaní sa k slovu dostal Tibor Jančovič, ktorý vedie Úsek delegátov Slovenského futbalového zväzu, aby ozrejmil pokyny a metodické usmernenia pre delegátov do novej sezóny.
Novinky zo Súťažného poriadku predkladal za Športovo-technickú komisiu Marián Pecho aj s oznámením, že všetky budú zapracované do pokynov pre delegátov ZsFZ. Ďalším bodom programu bola prednáška z pravidla XII. na tému “Držanie” spolu s videoanalýzou herných situácii, ktorú namiesto narýchlo ospravedlneného Pavla Páchnika predniesol Pavol Šípoš. Hodnotiace správy následne predniesli Štefan Hodoško a Alexander Benedikovič.
Novinkou v zmysle uznesenia Výkonného výboru ZsFZ je rozdelenie, na základe ktorého boli delegáti od nového ročníka zaradení podľa súťaží. “Pre tretiu ligu je počet delegátov 18, vo štvrtej lige je 27 delegátov. Obe ligy majú rovnaké územné začlenenie podľa počtov delegátov. V piatej lige zostalo celkovo 47 delegátov. Nováčikmi na listine sú páni Jaška, Sluk, Sokol, Vindiš, Formel, Žigo, Valla, Formel a Černák. Na záver by som chcel popriať, aby úsek delegátov našiel vzájomné porozumenie a spoluprácu so všetkými zainteresovanými vo futbalovom hnutí ZsFZ,” uviedol na margo najväčšej novinky letnej prestávky poverený vedením úseku delegátov Pavol Šipoš.