Dec 182015
 
agr

Opakovaná konferencia Západoslovenského futbalového zväzu sa uskutočnila vo štvrtok 10. decembra v Nitre, Ladislav Gádoši na nej abdikoval na funkciu predsedu zväzu.

Na konferencii v nitrianskom Agroinštitúte sa zúčastnilo 60 delegátov, pozvanie prijali aj prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Hneď v úvode vo svojom vystúpení oznámil Ladislav Gádoši abdikáciu na predsednícky post. “Nechcem a nemienim eskalovať napätie, ktoré sa vytvorilo v poslednom období v našom zväze, preto som sa rozhodol odstúpiť,” komentoval L. Gádoši dôvody svojho rozhodnutia.
Po skončení konferencie sa konalo mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru ZsFZ, na ktorom sa rozhodlo o termíne konania Volebnej konferencie, nový predseda Západoslovenského futbalového zväzu sa bude voliť v piatok 22. januára 2016. Do konania konferencie bol vedením ZsFZ poverený jeho podpredseda Ján Panák.