Dec 182015
 
trenkovias

V Trenčianskych Tepliciach sa v nedeľu 13. decembra zišli delegáti z jednotlivých regiónov Slovenska na Generálnom zhromaždení Únie futbalových trénerov Slovenska.

Zhromaždenie sa konalo v reprezentačných priestoroch hotela Most slávy, úvodné slovo mal generálny sekretár únie Tibor Grófik, ktorý privítal generálneho manažéra AS Trenčín a podpredsedu Únie ligových klubov Róberta Rybníčka a prezidenta Unie českých futbalových trénerov Vernera Ličku. Lúčiaci sa prezident únie Jaroslav Jambor predniesol správu o činnosti, zaspomínal na neľahké začiatky fungovania pri jeho nástupe do funkcie aj žalostný stav členskej základne, ktorý za zlepšil na súčasných 203 členov. Jaroslav Jambor zvlášť vyzdvihol spoluprácu s českými kolegami, kde dochádza k pravidelným stretnutiam a výmenám skúseností i trénerov pri školeniach, sympóziách a seminároch. Únia v posledných rokoch pravidelne vysiela svojho zástupcu na medzinárodné sympóziá a následne predložené správy predkladá svojim členom prostredníctvom webovej stránky únie. Taktiež sa už tradíciou stala každoročná akcia na počesť členov ktorý dosiahli významné životné jubileá. Na záver svojej správy vyjadril podporu novému vedeniu únie a vyjadril optimizmus pri jej ďalšom rozvoji.
Ďalším bodom programu bola pre končiace vedenie únie milá povinnosť odovzdať malé darčeky dvom členom, ktorý dosiahli významné životné míľniky.
Dušan Radolský – dlhoročný člen a známy futbalový tréner oslávil v novembri 2015 krásny vek 65 rokov.
Jozef Hanák – dlhoročný tréner a funkcionár únie prevzal poďakovanie a darček za dlhoročnú činnosť v prospech trénerov a vo futbalovom hnutí. V prostredí futbalu sa pohybuje už neuveriteľných 47 rokov. Pri tejto príležitosti prezident UFTS odovzdal menovanému za dlhoročnú činnosť pamätnú plaketu Čestný prezident Únie futbalových trénerov Slovenska.
Potom už nasledovala voľba samotných delegátov. Podľa stanov únie bola na zvolenie v prvom kole potrebná 3/5 väčšina prítomných delegátov. V prvom kole nezískal potrebný počet hlasov ani jeden s kandidátov na prezidenta a generálneho sekretára, zvolený bol len viceprezident ÚFTS Jaroslav Jambor s počtom hlasov 48. V druhom kole stačila kandidátom jednoduchá väčšina hlasov od prítomných delegátov. Za prezidenta únie na nasledujúce funkčné obdobie bol pomerom hlasov 33:15 zvolený Ladislav Borbély a za generálneho sekretára únie pomerom hlasov 31:17 zvolili Rudolfa Hanáka.
Zloženie Prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska na obdobie 2015 – 2019:
prezident: Dr. Ladislav Borbély
viceprezident: Jaroslav Jambor
generálny sekretár: Rudolf Hanák
členovia:
Karol Pecze – člen prezídia
Róbert Rybníček – zástupca ÚLK
Vladimír Čmelko
Alexandra Štefaňáková – zástupca BFZ
Tibor Grófik – zástupca ZsFZ
Július Žila – zástupca SsFZ
Anton Gulič – zástupca VsFZ
Ján Greguš – zástupca SFZ