Dec 182015
 
domfutbalu_336x280

Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom dňa 10. decembra 2015 v Nitre rozhodol, že Mimoriadna konferencia Západoslovenského futbalového zväzu sa uskutoční v piatok 22. januára v Nitre. Výkonný výbor ZsFZ ďalej rozhodol, že na tejto konferencii sa v zmysle Stanov ZsFZ uskutoční doplňujúca voľba predsedu Západoslovenského futbalového zväzu pre zostávajúcu časť volebného obdobia.