Jan 192016
 
domfutbalu

Sekretariát ZsFZ oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát ZsFZ.

Kontakt: 037 65 23 402, e-mail: asistentka@zsfz.sk