Feb 162016
 
domfutbalu

OZNAM SEKRETARIÁTU ZsFZ !                                                           Nitra 16.02.2016

 

VEC: Návrh na predsedu KR ZsFZ

VV ZsFZ vyhlasuje termín podávania návrhov na predsedu KR ZsFZ do 23.02.2016 do 24:00 hod. Návrhy treba posielať do termínu na adresu doporučenou poštou :

ZsFZ sekretariát, Rázusova č.23, Nitra 949 01

                                                                                                        Ivan Hádek, vedúci sekretár ZsFZ