Feb 212016
 
seminar_7

 

Pravidelný seminár napísal počas víkendu svoje ďalšie pokračovanie ….

Počas víkendu 20.-21.2.2016 sa uskutočnil seminár rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov ZsFZ v Nitre. V sobotu sa ho zúčastnili rozhodcovia a pozorovatelia rozhodcov III.ligy a IV.ligy, v nedeľu ich vystriedali kolegovia z V. ligy.

Po úvodnom slove predsedu ZsFZ p. Pavla Šípoša nasledovala odborná prednáška p. Jozefa Marka k interpretácii a aplikácii Pravidiel futbalu. Rozhodcovia a pozorovatelia rozhodcov na seminári absolvovali aj video test a písomný test. Jeho úspešné zvládnutie je podmienkou pre zaradenie na Nominačnú listinu v súťažnom ročníku 2016/2017.

V záverečnej diskusii vystúpili hostia seminára p.Miroslav Vlk – predseda DK ZsFZ, p. Marián Pecho - predseda ŠTK ZsFZ, p. Tibor Jančovič – člen KR SFZ, vedúci úseku PR SFZ a p. Róbert Šuník člen VV ZsFZ za ObFZ Prievidza.