Apr 152016
 

UPOZORNENIE!!

Upozorňujeme FK- FC Slovan Galanta, FK Močenok, OFC Russel Gabčíkovo, TJ Tatran Uhrovec, že sú evidované v ISSF v stave NEPLATIČ !!!

Splatnosť faktúry za mesiac 03/2016 bola dňa 11.04.2016 !!!

ŽIADAME tieto FK, aby svoje pohľadávky uhradili OKAMŽITE!!!

_______________

Ivan Hádek

vedúci sekretár ZsFZ