Sep 132012
 
Nové Mesto nad Váhom-20120913-00320

V Novom Meste nad Váhom sa vo štvrtok 13. septembra uskutočnili fyzické previerky rozhodcov z elitnej súťaže Majstrovstvá regiónu Západ a z medziskupiny Majstrovstvá regiónu Západ – IV. liga. Na štadióne AFC sa stretlo 37 rozhodcov, previerky zvládlo 35 z nich. “Rozhodcovia aj asistenti rozhodcu museli splniť limity s takými istými nárokmi, aké sa vyžadujú v republikových súťažiach. Bežali 6 x 40 m, a tiež tvz. člnkový beh s behom na 150 m, chôdzou na 50 m, to všetko dvadsať krát,” uviedol predseda Komisie rozhodcov Ján Franek na margo náplne fyzických previerok. “Rozhodcovia, ktorí nesplnili limity, budú mať k dispozícii náhradný termín, dovtedy však nemôžu byť delegovaní na stretnutia dospelých,” hovoril Franek ďalej. Hoci na štadióne AFC Nové Mesto fúkal vo štvrtok nepríjemný vietor, v chladnom počasí nebol naozaj priestor na žiadne úľavy. “Ani v zápasoch si predsa rozhodcovia nenavyberajú, či svieti slnko alebo prší, hrať sa musí. Zvládli to veľmi dobre,” pochvaľoval si Ján Franek nasadenie svojich ovečiek. Fyzické previerky dozorovala v Novom Meste nad Váhom celá Komisia rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu, takmer trojhodinová zaberačka dala zabrať všetkým zúčastneným. “Mali sme náročný program, o to väčšie je moje poďakovanie, ktoré patrí za ústretovosť aj primátorovi Jozefovi Trstenskému,” dodal Ján Franek pri rozlúčke s Novým Mestom nad Váhom.