Sep 132012
 
registračka

Matričná komisia Západoslovenského futbalového zväzu upozorňuje futbalové oddiely a funkcionárov na blížiaci sa termín 30. september 2012, kedy končí vydávanie a predlžovanie papierových registračných preukazov. “Ide o klasické zalievané registračky, termín 30. september je pre kluby hraničný, od 1. októbra 2012 sa bude dať registračný preukaz objednať a vyhotoviť iba cez Informačný systém slovenského futbalu,” upozorňuje futbalové oddiely predseda Matričnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu Tibor Urban.