Sep 132012
 

Oznamuje, že 9. 10. sa vo Zvolene uskutoční finálový turnaj žiačok (nar. po 1. 1. 1997) a žiakov  Minichampions Liga Slovensko 2012. Zároveň žiada záujemcov o prihlásenie do uvedenej súťaže a o organizáciu regionálnych kôl, aby sa prihlásili emailom na adresu roman.jasovsky@futbalsfz.sk. Okrem FK sa do súťaže môžu prihlásiť aj školské družstvá a Výbery ObFZ na potvrdenú súpisku, Všetky podrobné informácie obdržia FK a ObFZ elektronickou poštou.

 

Oznamuje, že SFZ pripravuje organizáciu Halových Majstrovstiev žien (december 2012) a žiačok (január 2013). Bližšie info a prihlášky obdržia FK elektronickou poštou.

 

Oznamuje, že inovované tlačivo na striedavý štart žiačok spolu so smernicou sa nachádza na web stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html