Sep 182012
 
vlk

Dom futbalu v Nitre bol dnes dejiskom zasadnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu. V úvode programu rokovania vystúpil predseda ZsFZ Ladislav Gádoši s informačnou správou o dianí vo futbalovom hnutí na republikovej úrovni s dopadom na dianie v regióne. Priestor dostal člen Výkonného výboru Alexander Schmidt, ktorý je predsedom Komisie mládeže a školského futbalu (KMaŠF). Poukázal na veľký výkonnostný rozdiel medzi hráčmi z výberov Útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) a hráčmi mimo útvarov v rámci súťaží ZsFZ. “Prijali sme rozhodnutie, aby sa prípravných zrazov KMaŠF zúčastňoval tréner z niektorého ÚTM práve z dôvodu získania prehľadu o výkonnosti týchto hráčov,” vysvetlil Schmidt dôvody, pre ktoré sa hľadajú cesty k zvýšeniu súčinnosti práce medzi Komisiou mládeže a školského futbalu s regionálnymi trénermi mládeže. “Hlavnou úlohou súčasnej KMaŠF je odporučiť na základe výsledkov jednotlivých zrazov kandidátov pre zaradenie do niektorého ÚTM v rámci Západoslovenského futbalového zväzu,” uviedol Alexander Schmidt ďalej. Prizvaný bol na utorkové zasadnutie Výkonného výboru aj predseda Disciplinárnej komisie ZsFZ Miroslav Vlk. Jeho prítomnosť vysvetlil Ladislav Gádoši nárastom neprístojností či už v rámci mládežníckych súťaží, tak aj na úrovni dospelých.  Horúcu tému otvoril člen Výkonného výboru Ján Panák, hovorilo sa o viacerých už vynesených trestoch. Miroslav Vlk v tejto súvislosti poukázal najmä na rastúcu agresivitu, ktorá už začína presahovať povolenú toleranciu nielen na trávniku, ale aj vo vzťahu medzi klubovými funkcionármi a delegovanými osobami.  Záver utorkového popoludnia patril pracovnému stretnutiu s delegátmi Konferencie Slovenského futbalového zväzu, ktorá sa uskutoční posledný septembrový piatok 28. septembra v Banskej Bystrici.