Sep 292012
 
kovacik

V Banskej Bystrici sa v piatok 28. septembra uskutočnila riadna Konferencia Slovenského futbalového zväzu. Medzi jej najdôležitejšie body v programe bolo schválenie nových Stanov SFZ, a tiež voľba viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Na Konferenciu bolo pozvaných 154 delegátov s právom hlasovať, v kongresovej sále Hotela Lux sa ich prezentovalo 151. Tí postupne odobrili program Konferencie aj zloženie pracovných komisií. Po príhovoroch viacerých hostí Konferencia schválila za čestných členov SFZ Jozefa Adamca, Milana Služaniča a Jozefa Vengloša, Zlatým odznakom SFZ bol ocenený Justín Javorek. Po správe o činnosti SFZ, ktorú predniesol jeho prezident Ján Kováčik,  prezentovali prácu svojich úsekov ich riaditelia.  Popoludní pokračoval program schválením nových Stanov SFZ, ktoré boli prijaté výraznou väčšinou hlasov. Pri voľbe viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy zvíťazil Karol Belaník, za ktorým zostali Ivan Kozák a Miroslav Karhan.

Na snímke prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik počas svojho príhovoru k delegátom Konferencie.