Okt 042012
 

Na TMK ZsFZ sa doručujú prihlášky na školenie trénerov EURO B licencie. 

Upozorňujeme trénerov, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvalifikácie, že musia spĺňať podmienky, ktoré ukladajú smernice SFZ. Tréneri, ktorým skončila platnosť licencie C majú možnosť si ju na svojich ObFZ predĺžiť, ak to stihnú do začiatku otvorenia kurzu licencie EURO B.  Záujemcovia, ktorí nespĺňanú podmienku ročnej praxe od získania licencie C, budú zaradení do ďalšieho najbližšieho kurzu.

Prihlášky na školenie EURO B ešte môžete posielať priebežne.  Sledujte špeciálny web pre trénerov  www.trenerportal.sk  kde sa dozviete ďalšie informácie o školení a kde si nájde veľa odborných materiálov.

 

Rastislav Vincúr, vedúci vzdelávania ZsFZ

tel.: 0902 937 028

e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk