Okt 092012
 
pecho

Futbalové súťaže dospelých aj dorastu v regióne majú za sebou prvú tretinu sezóny. O jej priebehu, ale napríklad aj chystaných novinkách, sme hovorili s predsedom Športovo-technickej komisie Jozefom Pechom a tajomníkom Viliamom Václavom.
Páni, súťaže bežia v plnom prúde, aké im vystavíte vysvedčenie z pohľadu doterajšieho priebehu?
- Pre lepšiu ilustráciu si dovolíme na úvod informáciu o počte súťaží, ktoré riadi Športovo-technická komisia Západoslovenského futbalového zväzu. Sedem súťaží dospelých, osem dorasteneckých, desať žiackych a tri skupiny prípraviek. Ak by sme mali známkovať doterajší priebeh ako v škole, tak známkou chválitebný. Zopár chýb sa pri rozbehu vyskytlo ako na našej strane, tak aj zo strany klubových funkcionárov, bez toho to nejde, dnes ale bežíme naplno a bez porúch.
Vaša komisia máva svoje zasadnutia v Dome futbalu v Nitre pravidelne v stredu. Čo všetko je ich náplňou a prezradíte aj nejakú zaujímavosť z prípadov, ktorými ste sa museli zaoberať v tomto ročníku?
- Športovo-technická komisia na svojich zasadnutiach plní funkciu organizačnú a riadiacu pre dané súťaže a s tým spojené riešenia problémov, ktoré prináša futbalový život. Povieme len hrubú kostru vykonávaných prác: zaradenie družstiev do súťaží, príprava a organizácia aktív futbalových oddielov pred súťažami, Rozpis súťaže od prípravy obsahu až po zadanie do tlače, schválenie a zverejnenie výnimiek, organizácia Pohára ZsFZ, súťaž Fair-Play, kvalifikačné stretnutia (baráže), kontrola všetkých zápisov rozhodcov a delegátov zápasu, ich hodnotenie, schválenie výsledkov, príp. niekedy aj kontumácia, prerokovanie žiadostí futbalových oddielov, porušenie noriem samozrejme riešime v zmysle Súťažného poriadku alebo odstupujeme na odborné komisie. Svoju činnosť opierame o zásadu slúžiť futbalovým oddielom, nie vládnuť, a to všetko samozrejme v duchu noriem. Z tých zaujímavostí nám zbytočnú prácu urobil prípad Okoličnej na Ostrove, ktorá zapríčinila zbytočnosť hrania baráže, lebo mužstvo dospelých pred začiatkom súťaže z nej vystúpilo a dnes pôsobí v rámci Oblastného futbalového zväzu Komárno. Druhým prípadom je Púchov, ktorý v deň začiatku súťaží nevedel, kde bude hrať. V spolupráci s ObFZ Považská Bystrica, ale i mestom Púchov a samozrejme s veľkou snahou futbalového oddielu sme veci doriešili v prospech futbalu. V tejto súvislosti si dovolím poďakovať za spoluprácu s odbornými komisiami, a to najmä disciplinárnou, rozhodcovskou, delegátov zväzu aj matričnou, bez vzájomnej kooperácie by to naozaj nešlo.
Reorganizácia je vždy horúcou témou zo športovo-technického pohľadu. Aký je váš názor na reakcie klubov, poukazujúcich na jej potrebu najmä vzhľadom k náročnému cestovaniu za súpermi, ktorí nie sú pre divákov možno až tak atraktívni, ako tí z bližšieho okolia?
- Ekonomická situácia futbalových oddielov je nám známa, ako aj zaradenie družstiev z oblastných futbalových zväzov, čo sme zdedili z poslednej reorganizácie. Na hodnotiacej konferencii Západoslovenského futbalového zväzu v septembri v Nitre bolo jasne povedané, že budú prevedené reorganizácie, a to najmä v V. ligách. Pevne verím, že po prvej konferencii SZF v januári 2013 budeme múdrejší a komisia vytvorená na splnenie tejto úlohy predloží Výkonnému výboru ZsFZ návrh riešenia ešte pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2012/13.
V Pohári Západoslovenského futbalového zväzu sú známi semifinalisti, kedy spoznáme dvojice, ktoré budú súperiť o finále? Poznáme už aj termíny semifinálových zápasov, a tiež dejiskom finále?
- Víťazné dvojice sú dané k príslušnosti súťaží a to severozápad a juhovýchod. Schválenie vykoná ŠTK na svojom zasadnutí 10. októbra 2012. Semifinále sa bude hrať dvojkolovo 3. a 17. apríla 2013. O usporiadanie finálového stretnutia prejavil záujem len jeden futbalový klub. Schválenie prináleží Výkonnému výboru ZsFZ, ktorý zasadá 19. októbra 2012.
Aké je vaše želanie do ďalšieho priebehu sezóny?
- Chceme úspešne zvládnuť všetky úlohy, želáme si dobrú spoluprácu s futbalovými oddielmi aj odbornými komisiami. V tomto súťažnom ročníku na základe rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu sme úspešne začali pracovať s informačným systémom slovenského futbalu. K dnešnému dňu súťaž MR-Z dospelí už funguje v tomto systéme. Od jarnej časti súťažného ročníka 2012/13 bude v nábehovom programe do ISSF zaradená aj IV. Liga SZ a JV a MR-Z SD a MD. Splnenie tejto úlohy je naším veľkým želaním.

Na snímke predseda Športovo-technickej komisie Jozef Pecho (vľavo) a podpredseda ŠTK Viliam Václav (vpravo).