Okt 142012
 
vlk zuzka

Disciplinárna komisia si nesie ťažké bremeno, jej tresty totiž nie sú populárne a je jedno, či medzi hráčmi, funkcionármi alebo delegovanými osobami. Miroslav Vlk má povesť rovného chlapa, tresty meria rovnakým metrom, práve s predsedom Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu sme hovorili na viaceré témy.
Disciplinárna komisia má často veľmi náročnú a zároveň nepopulárnu úlohu, na šetreniach treba nájsť vinníka aj stanoviť správnu výšku trestu. Ktorá úloha je ťažšia?
- Oveľa ťažšie je nájsť vinníka, pretože veľa vecí, ktoré sa udejú na majstrovských stretnutiach, sa neuvádza, príp. zatajuje. A mrzí ma, že často je to aj vinou delegovaných osôb. Disciplinárna komisia sa dozvie o niektorých prípadoch ako posledná alebo len z vlastných zistení a zdrojov. Pri výške trestov sa riadime normami Disciplinárneho poriadku, z tohto pohľadu sú pravidlá dané úplne jasne.
Rozbeh aktuálnej sezóny poznačili v regionálnych súťažiach negatívne viaceré udalosti, asi najvypuklejší bol problém v Ohradoch, agresivita sa však stupňuje aj v mládežníckych súťažiach. Platí v takýchto prípadoch pri vynášaní ortieľa stará pravda – na hrubú dieru hrubá záplata?
- Áno, presne tak, platí to v plnom rozsahu. Disciplinárna komisia zvýšila a sprísnila disciplinárne opatrenia v podobe trestov aj pokút voči hráčom, funkcionárom, trénerom, rozhodcom i delegátom. Je však skutočne pravda, že najmä pri mládeži je výskyt hrubého nešportového správania zvýšený a tento stav si vyžaduje riešenia.
Pán Vlk, pôsobite aj v Disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu, za tie roky ste získali množstvo skúseností, viete porovnávať. Aký je rozdiel medzi prácou na republikovej a regionálnej úrovni?
- Problémy s disciplínou sú všade rovnaké. V Disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu riešime problematiku najmä hrubého nešportového správania sa divákov, ktoré niekedy zachádza až do krajností. Disciplinárka na republikovej úrovni má jednoduchšiu situáciu najmä čo sa týka informovanosti zo strany delegovaných osôb.
Patríte medzi rešpektovaných funkcionárov v rámci zväzových štruktúr, vo futbale ste už čo-to preskákal. Dokáže váš ešte niečo z dinia na zelenom trávniku či okolo neho vôbec prekvapiť?
- V mojom funkcionárskom živote som sa stretol takmer so všetkým, s dobrým aj so zlým… Čo ma však stále znova a znova prekvapuje, je agresivita, násilnosti a neúcta aktérov voči sebe vo futbalovom hnutí. Som smutný z toho, že už bohužiaľ neplatí chlapské slovo a pokora.
Ste pri riešeniach skôr zástancom metódy biča alebo cukru?
- Som zástancom cukru a kompromisu, ale len pokiaľ to normy povoľujú. Bič je potrebné používať len v krajných a nevyhnutných prípadoch. V našej komisii pracujú skúsení odborníci, máme za to, že najosvedčenejšia metóda je používať pri riešeniach oboje.

Na snímke je šéf disciplinárky ZsFZ Miroslav Vlk so zapisovateľkou komisie Zuzanou Štrpkovou.