Okt 192012
 
alenka predseda

Komisia rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu poriadala vo štvrtok 18. októbra na atletickom štadióne TJ Stavbár Nitra fyzické previerky pre tých rozhodcov z nominačnej listiny Majstrovstiev regiónu Západ, ktorí túto povinnosť doteraz nemali absolvovanú, resp. splnenú. “Fyzické previerky zvládli všetci prítomní rozhodcovia,” potvrdil vo štvrtok Pavol Šipoš z Komisie rozhodcov, ktorý bol poverený vedením fyzických previerok a pridal aj menoslov šestice arbitrov: “Môžem konštatovať, že v komisii sme boli príjemne prekvapení zodpovedným prístupom a fyzickou prípravou všetkých pozvaných – Dušan Černák, Andrej Vyskoč, Alena Jančoková-Žáčiková, Peter Bojda, Ladislav Baňár a Róbert Kasznár budú po splnení fyzických previerok opätovne delegovaní na stretnutia dospelých v súťažiach Západoslovenského futbalového zväzu,” uviedol Pavol Šipoš.

Na snímke predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši s rozhodkyňou Majstrovstiev regiónu Západ Alenou Jančokovou-Žáčikovou, ktorá šéfuje Komisii rozhodcov Oblastného futbalového zväzu v Nitre.