Okt 222012
 
lopta sama

Vážení tréneri,
pripravili sme pre vás novú webovú stránku www.trenerportal.sk. Tento portál bude slúžiť vám všetkým. Budeme tu prezentovať články odborníkov, metodické materiály aj rôzne ďalšie informácie. Novinkou bude rubrika pre absolventov školení, kde budú špecializované prednášky, štúdijné pokyny. Samozrejme, priestor dáme i vám všetkým. Môžete prispievať radami, článkami, odbornými rozbormi. Dúfame, že sa spoločnými silami dopracujeme k očakávanému dostupnému toku informácií, ktoré pomôžu všetkým trénerom.
Preto už od teraz kliknite priamo na okno, ktoré máte v lište.