Okt 282012
 

Seminár k predĺženiu týchto licencií sa koná 17. Novembra (sobota) 2012 o 10:00 hod. v Nitre v Kongresovej sále SPÚ Nitra, Študentský domov A.  Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38. Časť Chrenová oproti nákupného strediska Centro.

Postup prihlásenia:

Každý záujemca sa prihlási vyplnením univerzálnej prihlášky, ktorá je na old.zsfz.sk v sekcii dokumenty – tréneri. Tiež ju nájdete i na novom trénerskom portáli www.trenerportal.sk v článku Seminár na predĺženie licencií, alebo si ju stiahnite tu: prihláška

V prihláške je potrebné vyplniť všetky údaje, kontakty (č. telefónu, e-mailovú adresu) pre potreby komunikácie v prípade nejakých nezrovnalostí. Túto kompletne vyplnenú prihlášku bez životopisu a kópie preukazu pošlite do 12.novembra 2012 poštou na TMK ZsFZ  Rázusova ulica 23, 949 01 Nitra.

Poštovou poukážkou zaplatíte poplatok 17 € – tréneri s licenciou B a 20€ – tréneri s licenciou A na číslo účtu 19333112/0200 variabilný symbol 304 173.

Na školenie si treba priniesť:

Písacie potreby

Ústrižok z poštovej poukážky – doklad o zaplatení poplatku

Fotografiu o rozmere 2 x 2,5 cm (2cm šírka. 2,5 cm výška)

Tieto dokumenty treba odovzdať pri prezentácii, ktorá sa koná už od 9:30 hod.

Bez  týchto dokumentov vám licencia nebude udelená.

Zúčastnení tréneri si vypočujú prednášky Ing. Greguša, Ing. Hippa, PaedDr. Rosinského a Ľuboša Nosického.

Po prednáškach si zúčastnení tréneri vyzdvihnú predĺžené licencie.

Trénerom licencie UEFA A vystaví preukazy SFZ a zabezpečí ich distribúciu.  

info na č.t. 0902 937 028

e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk

Sledujte informácie na www.trenerportal.sk