Okt 312012
 
svadby 450


Trénerská konvencia UEFA umožňuje vzdelávanie trénerov Slovenskému futbalové zväzu, regionálnym aj oblastným futbalovým zväzom, ktoré získali akreditáciu Ministerstva školstva, vedy a výskumu.
Trénersko-metodická komisia Západoslovenského futbalového zväzu organizuje seminár k predĺženiu licencie Euro B a Euro A, ktorý sa uskutoční v Nitre v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v sobotu 17. novembra. “Trénerský diplom a trénerský preukaz sú doklady o vzdelaní trénera a majú neobmedzenú platnosť. Licencie oprávňujú trénerov k vykonávaniu ich činnosti, dbať pritom musia aj na ich pravidelné obnovovanie. V našom prípade má licencia UEFA B platnosť tri roky a UEFA A dva roky. Pre trénerov je dôležité ako získavanie nových poznatkov, tak aj rozšírenie si obzoru o ďalšie odborné vedomosti,” uviedol na margo blížiaceho sa seminára vedúci vzdelávania trénerov ZsFZ Rastislav Vincúr. Dodajme, že medzi prednášajúcimi bude aj reprezentačný tréner futbalistov Slovenska Michal Hipp.

Miesto konania: Kongresová sála SPÚ Nitra, študentský domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 32
Termín konania: 17. november 2012 o 9:30 hod.
Program seminára:
9:30 Prezentácia
10:00 Informácia o rekvalifikáciách v súlade trénerskou konvenciou UEFA – Ján Greguš, technický riaditeľ SFZ.
Prezentácia webu pre trénerov – Pavol Junek
11:00 Prednáška č. 1 Analýza hry defenzívneho stredného stredového hráča pri hernom systéme 4-2-3-1 a 4-1-4-1 – Michal Hipp, tréner reprezentácie SR
12:30 Prestávka
13:00 Prednáška č.2 Špecializácia jednotlivých postov – Ján Rosinský.
14:30 Prednáška č.3 Aplikácie poznatkov z vrcholových podujatí do tréningového procesu mládeže pri rešpektovaní klubovej filozofie – Ľubomír Nosický, tréner U-19 AS Trenčín.
16:00 Odovzdávanie licenčných preukazov.
Záujemcovia o predĺženie licencie sa dopredu prihlásia a zaplatia poplatok poštovou poukážkou, ktorou sa preukážu pri prezentácii.
Pozvaní hostia: predseda ZsFZ Ladislav Gádoši, športový riaditeľ SFZ Ján Greguš a generálny sekretár ZsFZ Štefan Havlíček.

Postup prihlásenia:
Každý záujemca sa prihlási vyplnením univerzálnej prihlášky, ktorá je na old.zsfz.sk v sekcii dokumenty – tréneri. Tiež ju nájdete i na novom trénerskom portáli www.trenerportal.sk v článku Seminár na predĺženie licencií. V prihláške je potrebné vyplniť všetky údaje, kontakty (číslo telefónu, e-mailovú adresu) pre potreby komunikácie v prípade nezrovnalostí. Túto kompletne vyplnenú prihlášku bez životopisu a kópie preukazu pošlite do 12. novembra 2012 poštou na TMK ZsFZ Rázusova ulica 23, 949 01 Nitra. Poštovou poukážkou zaplatíte poplatok 17 € – tréneri s licenciou B a 20€ – tréneri s licenciou A na číslo účtu 19333112/0200, variabilný symbol 304 173.

Na školenie si treba priniesť: písacie potreby, ústrižok poštovej poukážky – doklad o zaplatení poplatku, fotografiu o rozmere 2 x 2,5 cm (2 cm šírka x 2,5 cm výška). Tieto dokumenty treba odovzdať pri prezentácii, ktorá sa koná už od 9.30 h. Bez týchto dokumentov nebude licencia záujemcom udelená. Po prednáškach si zúčastnení tréneri vyzdvihnú predĺžené licencie. Trénerom licencie UEFA A vystaví preukazy SFZ a zabezpečí ich distribúciu. Bližšie informácie získajú záujemcovia aj na tel.: 0902 937 028, resp. e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk. Tiež sledujte informácie na www.trenerportal.sk.

Na snímke Rastislav Vincúr a Ján Greguš s adeptmi trénerského remesla.