Nov 182012
 
DSC_0037

Seminár trénerov futbalu, ktorý sa konal v sobotu v Nitre, sa tešil vysokej účasti aj vďaka prednášajúcim, medzi ktorými bol i reprezentačný tréner Michal Hipp.
Nový garant vzdelávania trénerov v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr, ktorý organizoval celý seminár na predĺženie licenncii, hneď v úvode poďakoval svojmu predchodcovi Jaroslavovi Jamborovi za jeho doterajšiu činnosť v prospech trénerského auditória. To vzápätí tlieskalo trojici ocenených, Štefan Strečka, Ondrej Takács a Ján Bukový si z rúk predsedu Západoslovenského futbalového zväzu Ladislava Gádošiho prevzali plakety za svoju bohatú trénersku prax. Práve Gádoši sa vzápätí prihovoril všetkým trénerom. “Ako patrí k príprave futbalistu hráča, tak je pre trénera potrebné jeho neustále vzdelávanie. Trendy vo futbale napredujú veľmi rýchlo, je dôležité, aby ste mali náležitý kontakt s týmto druhom informácií. K dispozícii vám budú na našom portáli pre trénerov,” povedal Ladislav Gádoši vo svojom príhovore. Sériu prednášok odštartoval technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš, ktorý prezentoval koncepciu vzdelávania a udeľovania licencii pre trénerov na republikovej aj regionálnej úrovni. “Máme záujem, aby bol prenos informácii k trénerom iný ako doteraz,” uviedol Ján Greguš. Po ňom dostal priestor Pavol Junek, ktorý prezentoval web trenerportal.sk, na ktorom môžu tréneri nielen získavať, ale aj odovzdávať informácie a skúsenosti. Veľkému záujmu sa potom tešila prednáška trénera reprezentácie Slovenska Michala Hippa, ktorý si pripravil analýzu hry defenzívnych stredových hráčov pri rôznych variantoch herných systémov. “Potešil ma interes poslucháčov, mnohí si chceli celú prednášku nahrať na USB kľúč,” neskrýval Hipp dobrý pocit z poldruhahodinového kontaktu s trénerským plénom. Milan Lešický má bohaté skúsenosti z klubovej aj reprezentačnej úrovne, vo Výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu zastupuje trénerov. Práve Lešický odštartoval druhú časť semináru s témou “Ako sa stať dobrým trénerom.” Záverečnú bodku urobila v sobotu prednáška Ľubomíra Nosického, ktorý sa zameral na mládežnícku problematiku, keď hovoril o aplikácii poznatkov z vrcholových podujatí do tréningového procesu.

Na snímke odovzdáva predseda ZsFZ Ladislav Gádoši plakety za doterajšiu činnosť trom oceneným trénerom.