Nov 212012
 
martinec

Pracovná komisia pre prípravu reorganizácie v regionálnych súťažiach predstavila model, ktorý predloží Výkonný výbor vo februári 2013 na schválenie Konferencii Západoslovenského futbalového zväzu.
Návrh, ku ktorému sa prikláňa Výkonný výbor ZsFZ, predpokladá v novom module šesť súťaží na úrovni piatej ligy oproti doterajším štyrom. “Každá piata liga by združovala kluby z dvoch susedných oblastných zväzov, čím by sa klubom jednak výrazne znížili cestovné náklady a nemenej dôležitým faktorom je zvýšenie atraktivity derbyzápasov, ktorých by takto pribudlo, po čom volajú diváci aj funkcionári,” uviedol pred Výkonným výborom predseda Športovo-technickej komisie ZsFZ Jozef Pecho. Predbežný návrh “dvojičiek” v piatych ligách predstavil člen Výkonného výboru Ján Panák: “Považská Bystrica by hrala s Trenčínom, Senica s Trnavou a Prievidza s Topoľčanmi. Víťazi by postupovali do IV. ligy Severozápad. Nitra by mala hrať s Galantou, Levice s Novými Zámkami a Komárno s Dunajskou Stredou, pričom víťazi týchto troch piatych líg by postupovali do IV. ligy Juhovýchod. Piate ligy by mali po štrnásť účastníkov s výnimkou Majstrovstiev regiónu Západ a štvrtých líg, kde naďalej navrhujeme šestnásť mužstiev,” išiel Ján Panák s informáciami už do podstaty. “Dnes nám hrá v regionálnych súťažiach dospelých 112 mužstiev, ak by sa prešlo na tento model, ich počet by narástol o dvadsať, čo by znamenalo, že z každého oblastného zväzu by v priemere išli hore o jeden-dva kluby naviac,” povedal v diskusii člen Výkonného výboru Peter Martinec.
Druhý, záložný model je reálny za predpokladu, že k reorganizácii republikových súťaží pristúpi v zimnej prestávke aj Slovenský futbalový zväz. V tom prípade je pripravený modul s Majstrovstvom regiónu Západ, tromi štvrtými ligami a piatych líg by bolo tiež šesť.
Posledné slovo bude mať v otázke prípadnej reorganizácie regionálnych súťaží v každom prípade Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa bude konať vo februári budúceho roku.


Na snímke je zo zasadnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu jeho člen Peter Martinec.