Dec 062012
 
janas

V Považskej Bystrici na pôde mestského úradu oficiálne privítal primátor Karol Janas futbalovú delegáciu.
Futbal má v Považskej Bystrici zelenú, muži dominujú v Majstrovstvách regiónu Západ, futbalový klub s podporou spoločnosti Raven kladie dôraz aj na prácu s mládežou. Futbalová partia diskutovala na viaceré témy, Slovenský futbalový zväz reprezentovali v Považskej Bystrici jeho prezident Ján Kováčik a viceprezident Ladislav Gádoši. Primátor Karol Janas sa potešil darčeku v podobe reprezentačného dresu Martina Škrteľa. “Pána primátora pochopiteľne najviac zaujímali možnosti finančnej podpory cez projekty Slovenského futbalového zväzu, ktoré sú určené na rekonštrukciu štadiónov,” uviedol Ladislav Gádoši na margo diskusie, ktorá sa neskôr presunula do Hornej Maríkovej, kde už na futbalovú delegáciu z profesionálneho futbalu čakali kluboví aj zväzoví funkcionári z Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici na čele s jeho predsedom Jánom Panákom. “V príjemnej atmosfére sme hovorili o našich problémoch a starostiach, ktoré máme na našej úrovni, označovanej ako amatérsky futbal. Vážime si, že si pán prezident našiel na nás čas, aj že si nás vypočul, v podnetnej výmene názorov si naši funkcionári cenili, že mali možnosť nazrieť aj do diania vo veľkom futbale na republikovej úrovni,” komentoval celé stretnutie Ján Panák, ktorý je zároveň predsedom Športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu. Príjemným spestrením futbalovej spoločnosti bola na záver účasť na tradičnej bystrickej zabíjačke v Hornej Maríkovej.

Na snímke odovzdáva prezident Slovensského futbalového zväzu Ján Kováčik reprezentačný dres primátorovi Považskej Bystrice Karolovi Janasovi, v pozadí stojí predseda Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici Ján Panák.