Dec 072012
 
večera

Členovia odborných komisii Západoslovenského futbalového zväzu sa vo štvrtok 6. decembra stretli na slávnostnom ukončení roka. Bolo o čom rozprávať aj diskutovať. Ľudia, ktorí cez svoju prácu v odborných komisiách riadia a organizujú dianie v Západoslovenskom futbalovom zväze, sa pri slávnostnej večeri mohli obzrieť za futbalovým rokom 2013 aj spomínať. Poďakovanie za ich celoročnú prácu predniesol predseda ZsFZ Ladislav Gádoši. “Vy ste hybnou pákou celého zväzu, podľa vašej práce sme posudzovaní my všetci. Máme za sebou vydarený rok, a hoci odborné komisie prešli viacerými personálnymi zmenami, som rád, že noví ľudia potvrdili správnosť našej voľby, priniesli želané oživenie, takže aj v tomto smere vám všetkým patrí úcta a poďakovanie,” uviedol Ladislav Gádoši na spoločnej večeri v budove Agroinštitútu v Nitre. Pozvanie na ňu prijali aj členovia Výkonného výbory, tiež Rady ZsFZ a do futbalovej spoločnosti prišiel vo štvrtok omladnúť aj čestný predseda Západoslovenského futbalového zväzu Štefan Sapár. Za odborné komisie si potom slovo vypýtal predseda Športovo-technickej komisie Jozef Pecho, ktorý vyzdvihol najmä vzájomný rešpekt. “Vážime si priestor pre našu prácu, dobre nám padne každá pochvala a rovnako si vieme vyhodnotiť aj zdvihnutý prst. Želáme si všetci, aby nám táto korektná spolupráca vydržala čo najdlhšie,” hovoril Jozef Pecho, ktorý si za svoje slová vyslúžil potlesk takmer stovky futbalových činovníkov z radov klubových aj zväzových funkcionárov, a tiež trénerov. Témy sa potom v príjemnej atmosfére striedali jedna za druhou, na záver nechýbala ani tradičná vianočná kapustnica. Definitívnu bodku za futbalovým rokom 2012 urobí Vianočný turnaj o Pohár primátora Nitry, na ktorom sa v sobotu 15. decembra predstaví v Mestskej športovej hale pod vedením trénera Antona Dragúňa aj Výber Západoslovenského futbalového zväzu. Pozvaní do Nitry sú všetci fanúšikovia futbalu.

Na snímke v diskusii predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši s predsedom Revíznej komisie Ivanom Bartošom a čestným predsedom ZsFZ Štefanom Sapárom.