Dec 102012
 

Západoslovenský futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ.  Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014.

Tréneri, ktorí sa nezúčastnia rekvalifikácie ich licencia bude akceptovaná o stupeň nižšie!!!

Poznámka:

  •   tréneri s kvalifikáciou III/C si podajú prihlášku na ZsFZ
  •   tréneri s kvalifikáciou II/B si podajú prihlášku na SFZ
  •   tréneri s kvalifikáciou I/A si podajú prihlášku na SFZ

Na stiahnutie:  Prihláška na rekvalifikáciu IIICnaUEFA B (doc)