Jan 082013
 
20130108_142751

Prvé zasadnutie Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu po Novom roku sa v utorok 8. januára nieslo v Dome futbalu v Nitre v duchu príprav na blížiacu sa Konferenciu.
Termín Konferencie Západoslovenského futbalového zväzu je stanovený na piatok 15. februára, miestom konania bude Mestský úrad v Nitre. Počty delegátov z radov zástupcov klubov aj oblastných futbalových zväzov budú upresnené v dostatočnom časovom predstihu. Z programu mimoriadnej konferencie zrejme najviac zaujme bod k reorganizácia súťaží, riadených Západoslovenským futbalovým zväzom, a tiež bod k prerokovaniu a zmene stanov.
Prizvaný bol na zasadnutie Výkonného výboru v utorok do Nitry koordinátor trénerského procesu v Útvaroch talentovanej mládeže Slovenského futbalového zväzu Ján Rosinský, aby obhájil návrh novej koncepcie fungovania Komisie mládeže Západoslovenského futbalového zväzu. Zložená má byť z krajských koordinátorov projektu Grassroots, za Trenčiansky kraj je to Dušan Raninec, za Trnavský kraj Ján Pavlovčík a za Nitriansky kraj Štefan Labay. Návrh na zvyšných troch členov je z radov koordinátorov klubov Útvarov talentovanej mládeže 1. kategórie – Juraj Gombár (Nitra), Vladimír Cifranič (Trenčín) a Rudol Bíly (Senica). “Komisia mládeže v rámci regiónu by mala organizovať aj “svoje” výbery, na diskusiu je, aké ročníky budú povolávané, aby bola zachovaná akási kontinuita. Výbery by si mali robiť aj jednotlivé oblasti, z ich vzájomných súperení by sa potom najlepší jednotlivci posúvali vyššie,” uviedol Ján Rosinský na margo výberu talentov zo súťaží, ktoré riadi Západoslovenský futbalový zväz. “Mládežnícke družstvá z nášho regiónu jednoducho nesmú ani v najmenšom pocítiť, že by boli pri nomináciách do regionálnych výberov odsúvané na vedľajšiu koľaj. Na komisiu mládeže máme rozpočtovaných v tomto roku 22 800 € a treba mať na zreteli, že tieto financie sú združené z prostriedkov klubov našich regionálnych súťaží. Návrh novej koncepcie fungovania Komisie mládeže Západoslovenského futbalového zväzu preto dostane jej predseda Jozef Jakuš na dopracovanie o filozofiu výberu talentov z družstiev II. a III. ligy žiakov tak, aby boli naozaj garantované nominácie talentov práve z regionálnych súťaží a zaujímať nás bude aj plán činnosti na prvý polrok 2013. Termín stanovíme do najbližšieho Výkonného výboru,” urobil bodku za zaujímavou diskusiou predseda ZsFZ Ladislav Gádoši. Jeho názor podporili svojimi príspevkami postupne aj všetci predrečníci z Výkonného výboru v zložení Ján Lipták, Peter Martinec, Ivan Bartoš, Alexander Schmidt, Ján Panák, Anton Medovič a Rastislav Kubica. V ďalšom bode programu podal Peter Martinec správu o stave príprav 21. ročníka reprezentačného plesu Západoslovenského futbalového zväzu, ktorý sa bude konať v sobotu 26. decembra v Hoteli ViOn v Zlatých Moravciach. “Záujem o ples bol aj tento rok obrovský, už dávnejšie je kapacita naplnená, veľmi sa teším konštatovaniu, že máme opäť vypredané,” uviedol hlavný organizátor reprezentačného plesu Peter Martinec.

Na snímke je koordinátor trénerského procesu v Útvaroch talentovanej mládeže Slovenského futbalového zväzu Ján Rosinský.