Jan 172013
 
urad300

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru Západoslovenského futbalového zväzu zo dňa 8. januára 2013 bol v zmysle uznesenia 10/01/2013 stanovený termín Mimoriadnej konferencie Západoslovenského futbalového zväzu na piatok 15. februára 2013 so začiatkom o 14.00 h v zasadačke Mestského úradu v Nitre, ktorý sídli na Štefánikovej ulici 60.