Feb 052013
 
DSC_0051

POZVÁNKA NA MIMORIADNU KONFERENCIU ZsFZ

V piatok 15. februára 2013 so začiatkom o 14.00 h sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Nitre na Štefánikovej triede 60 uskutoční Mimoriadna Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu, ktorá sa bude riadiť nasledovným programom:

1. Otvorenie + vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná podľa Stanov ZsFZ
2. Schválenie programu Konferencie
3. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií (Mandátová, Návrhová), menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu
4. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku
5. Informácia predsedu ZsFZ
6. Správa Mandátovej komisie
7. Návrh Stanov ZsFZ
8. Schválenie delegátov na Konferenciu SFZ, ktorá sa bude konať 22. 2. 2013
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie Uznesenia
11. Záver