Feb 052013
 
20130129 Ján Letko (SFZ)

BRATISLAVA (SFZ) – Práca, ktorú projektový tím odviedol na informačnom systéme slovenského futbalu, prináša svoje prvé ovocie. Vedúci IT úseku SFZ Ján Letko počas rozhovoru netajil spokojnosť s postupom projektu. “Pevne verím, že to nebude prvá lastovička, ale v priebehu krátkej doby sa to stane úplným štandardnom, ktorý sa bude veľmi rýchlo používať, pretože je veľmi jednoduchý,” povedal pre futbalsfz.sk Ján Letko.
Účastníkom prvého elektronického transferu bol klub FK TJ Lokomotíva Kozárovce. “K tomu, aby mohol byť elektronický transfer urobený, všetky tri strany musia mať aktívny prístup do Informačného systému slovenského futbalu,” pripomenul technické predpoklady elektronického prestupu. Hráč sa môže registrovať na ktorejkoľvek matrike, v prípade mladistvého hráča je nevyhnutná prítomnosť zákonného zástupcu. “Poplatok za tento transfer bol nahraný do systému a zobrazí sa v mesačnej zbernej fakturácii,” pridal Ján Letko informáciu o zmene v poplatkoch v prípade elektronického transferu. “Transfer nadobudne platnosť až 1.2.2013 a systém dáva priestor na to, aby v období transferov nebol ‘pretlak’ na matrikách jednotlivých zväzov,” doplnil funkciu systému, ktorá má opäť uľahčiť prácu na futbalových zväzoch.
“Prechodom na nový informačný systém sa čiastkovo novelizovali niektoré normy, tak ako platilo v papierovej podobe, že klub má na vyjadrenie 7 dní, tak v ISSF je vidno, kto, kedy, čo podal a pri každej žiadosti ide klubovému manažérovi notifikácia, že má žiadosť a má ten istý interval na vyjadrenie sa,” vysvetlil Ján Letko. “Elektronický transfer sa môže žiadať len vtedy, ak materský klub hráča a hráč majú aktívny prístup do systému, teda aspoň raz sa prihlásili do systému a zmenili si heslo.”
Rámec prechodu na čisto elektronické transfery nie je zrejmý. Do budúcna ostane zachovaná možnosť “papierového” prestupu hráča, avšak nadstavba, ktorú v súčasnosti ponúka ISSF je v princípe zadarmo a pokiaľ sú zúčastnené strany dohodnuté, je elektronický prestup otázkou pár klikov.

Videopríspevok k prvému historickému transferu nájdete na linku:

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/spravy/novinka/video-prvy-oficialny-elektronicky-transfer-cez-issf-je-krokom-k-zlepseniu-administrativnych-pr.html