Feb 152013
 
DSC_0075

V Nitre sa v piatok 15. februára konala Mimoriadna Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu. Rokovanie v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Nitre sa začalo o 14.00 h, predchádzalo mu pracovné stretnutie predsedov dvanástich oblastných futbalových zväzov. Samotná konferencia prebiehala aj za účasti viacerých pozvaných hostí, medzi ktorými boli viceprimátor Mesta Nitra Štefan Štefek a generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment, riaditeľka regionálnej pobočky Poštovej banky v Nitre Renáta Vilímková. Na rokovaní bol prítomný aj Ladislav Križan z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý sa podieľal na príprave nových Stanov Západoslovenského futbalového zväzu. V úvode zasadnutia boli ocenení zaslúžili funkcionári Štefan Havlíček, Lukáš Juráň a tréner Oldřich Bříza. Podľa správy predsedu Mandátovej komisie Slavomíra Cifríka bolo na konferenciu pozvaných 86 delegátov s právom hlasovať, prítomných 81 delegátov predstavovalo 96%-nú účasť, takže konferencia bola uznášaniaschopná. V rámci jej programu si najviac času vyžiadala diskusia k návrhu Stanov Západoslovenského futbalového zväzu. Prijaté boli po pripomienkovaní s počtom 70 hlasov. V ďalšom bode sa volili delegáti na Konferenciu Slovenského futbalového zväzu. K dvanástim zástupcom oblastných futbalových zväzov bola zvolená nasledovná šestica – za kluby Ivan Minarčíny (PFK Piešťany), Stanislav Kysel (Slovan Levice) a Miroslav Jaška (AFC Nové Mesto nad Váhom), za Výkonný výbor ZsFZ trio v zložení Róbert Šuník (Trenčiansky región), Anton Medovič (Trnavský región) a Štefan Korman (Nitriansky región). V rámci diskusie vystúpil ako prvý predseda Oblastného futbalového zväzu Topoľčany Pavol Šípoš na tému reorganizácie súťaží v najväčšom futbalovom regióne na Slovensku. Pri argumentácii použil najmä vzdialenosti na cestovanie, ktoré by v priemere predstavovali úsporu vo výške viac ako 3 000 € na jednu sezónu. Druhý v poradí vystúpil primátor Mesta Myjava Pavel Halabrín, ktorý hovoril aj o sympatickom prieniku klubu z Kopaníc do najvyššej súťaže. Poukázal na viaceré neduhy vo futbale a zároveň vyzval na hľadanie spoločných riešení. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment označil partiu futbalových nadšencov na Myjave prívlastkom “rebeli”, zároveň podobných fanatikov zaželal celému futbalu na Slovensku. Jozef Kliment ospravedlnil neúčasť prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, ktorý zastupoval v čase Mimoriadnej Konferencie ZsFZ slovenský futbal na východnom Slovensku. Ladislav Križan v diskusii upriamil pozornosť na financovanie slovenského športu. Ako problém uviedol roztrieštenosť v slovenskom futbale, ktorý nemá vzhľadom k počtu klubov a členov také postavenie, ako by si zaslúžil. Predseda Západoslovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši v závere rokovania poďakoval všetkým prítomným za účasť, Mimoriadna Konferencia Západoslovenského futbalového zväzu sa skončila po piatich hodinách.

Snímka na titulnej stránke je z úvodu rokovania Mimoriadnej Konferencie Západoslovenského futbalového zväzu, zachytáva Jána Botta z Oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda počas diskusného príspevku.