Feb 182013
 
vincurmojzis

UEFA v rámci programu UEFA STUDY GROUP SCHEME pravidelne poriada školenia pre manažérov vzdelávania, trénerov mládeže, žien a Grassroots futbalu. Do študijného programu UEFA SCHEME je zapojených 53 členských asociácií.
V dňoch od 11. do 14. februára sa takéto školenie konalo v nórskom Oslu za účasti zástupcov Ruska, Česka a Slovenska. Zamerané bolo na Grassroots, prípravu mládeže a školenia trénerov C, B, A a Profi licencie. “Grassroots je UEFA projekt prípravy mládeže, Nórsko má v tomto smere už dlhodobo zabehnutý systém prípravy mládeže,” povedal po návrate z nórskej metropoly vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr. “Našu slovenskú delegáciu tvorilo jedenásť zástupcov zo všetkých regiónov. Od nás sa okrem mňa školenia zúčastnil aj vedúci vzdelávania trénerov Oblastného futbalového zväzu Prievidza Patrik Mojžiš. Členom Technickej komisie UEFA pre vzdelávanie bol Dušan Tittel. Program pozostával z troch dní a celodenných prednášok, ktoré zabezpečila UEFA prostredníctvom futbalovej asociácie Nórska a zástupcov UEFA. V jednej z častí prezentovali zástupcovia z každej zúčastnenej krajiny spôsob vzdelávania trénerov, programy a vízie. Okrem prednášok boli v programe i praktické ukážky prípravy mládeže, ktoré sa konali v hale s umelým trávnikom s rozmermi klasickej hracej plochy. Nórsky Grassroots program je zameraný na prípravu hráčov od šesť rokov, kde veľkú úlohu zohrávajú školy a rodičia. Veľký dôraz sa tu kladie na dievčenský futbal a v rámci Fair play cupu sa poriadajú aj školské turnaje. Dominantné v príprave sú technika a malé prípravné hry, teda žiadna koordinácia ani žiadne herné kombinácie. V Nórsku majú presne stanovené programy a postupy, ako a čo majú trénovať jednotlivé vekové kategórie. Všetko toto prebieha cez webovú aplikáciu, kde tieto programy, postupy, prostriedky a formy navádzajú trénerov a rodičov na jednotný spôsob prípravy,” komentoval Rastislav Vincúr priebeh školenia pre manažérov vzdelávania, trénerov mládeže, žien a Grassroots futbalu, pričom čitateľné bolo jeho presvedčenie, že získané poznatky, informácie a skúsenosti budú prospešné aj pre rozvoj futbalu v rámci Západoslovenského futbalového zväzu.

Na snímke z nórskeho Oslav je vedúci vzdelávania trénerov Západoslovenského futbalového zväzu Rastislav Vincúr s vedúcim vzdelávania trénerov Oblastného futbalového zväzu Prievidza Patrikom Mojžišom.