Feb 182013
 
rozhodci

Zimný doškolovací seminár rozhodcov piatych líg sa tešil veľkému záujmu, prednášky počúvalo počas takmer osemhodinového maratónu 119 rozhodcov.

Seminár, ktorý sa konal v nitrianskom Agroinštitúte v sobotu 16. februára, otvoril predseda Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu Ján Franek. Vo svojom príhovore šéf arbitrov kládol dôraz na úspešné absolvovanie písomných testov z pravidiel futbalu, všetkým rozhodcom zároveň zaželal veľa správnych rozhodnutí do blížiacej sa jarnej časti súťažného ročníka 2012/13. Za Komisiu delegátov Západoslovenského futbalového zväzu sa rozhodcovskému plénu vzápätí prihovoril Štefan Hodoško. S veľkým záujmom sa stretla aj dvojhodinová prednáška člena rozhodcovskej komisie UEFA Jozefa Marka, bývalý vynikajúci rozhodca federálnej ligy a UEFA Referee Observer sa zameral na témy “osobnosť rozhodcu” a “hranie rukou”. Zimný doškolovací seminár rozhodcov piatej ligy bol zorganizovaný na vysokej odbornej aj spoločenskej úrovni, čo v jeho priebehu pozitívne hodnotili všetci prítomní.

Na snímke pohľad na rozhodcovské plénum, ktoré strávilo na školení v Nitre osem hodín.