Aug 252012
 
zvaz 013

Vážená športová obec,
dovoľte mi, aby som vás všetkých, futbalistov, fanúšikov, aj funkcionárov privítal na novom webe najväčšieho regionálneho futbalového zväzu na Slovensku.
Žijeme dobu, v ktorej hýbu svetom informácie. Tie, ktoré sme vám na našom portáli prinášali doteraz, spĺňali základné nároky. Výsledkový servis v kombinácii s úradnými správami odborných komisií sme aktuálne obohatili o všetky mládežnícke súťaže, ktoré riadi Západoslovenský futbalový zväz. Pripravovať budeme pravidelne zaujímavé informácie z futbalových kuchýň ako v rámci oblastných zväzov, tak aj zo samotných futbalových oddielov. V tejto súvislosti samozrejme uvítame aktívnu spoluprácu najmä zo strany klubov, ktorým ponúkame aj touto cestou priestor na prezentáciu.

Naša nová webová stránka je pripravená informovať o živote v rámci celého regiónu, o jeho histórii aj súčasnosti, o pripravovaných podujatiach aj aktivitách. Nemenej dôležité budú tiež informácie o projektoch s partnermi, ktorí prejavili záujem o podporu Západoslovenského futbalového zväzu.

Vážení priatelia z radov futbalistov, diváckej obce, funkcionárov klubových aj zväzových, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že náš vynovený portál si získa ďalších fanúšikov. Prajem vám všetkým príjemne strávené chvíle na našej stránke.

Ladislav Gádoši,

predseda Západoslovenského futbalového zväzu