Feb 252013
 
Konferencia SFZ marec 2013

Konferencia je najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom Slovenského futbalového zväzu. V piatok 22. februára v Liptovskom Jáne rozhodla o reorganizácii republikových súťaží.
Prezident SFZ Ján Kováčik po svojom úvodnom príhovore poveril vedením konferencie Richarda Havrillu. Päť hodín trvajúci maratón priniesol mnoho uznesení, takmer všetky boli prijaté väčšinou jednohlasne. Z nich vyberáme zvolenie Milana Lešického za člena Výkonného výboru SFZ ako zástupcu trénerov, Dušana Tittela za viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal a Juraja Obložinského za predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania. Dôležité bolo prijatie správy o činnosti SFZ od konania poslednej konferencie v septembri 2012 v Banskej Bystrici, a tiež schválenie rozpočtu SFZ na rok 2013. Konferencia ďalej dala mandát prezidentovi a Výkonnému výboru SFZ na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Športprogress, s.r.o. podľa predloženého návrhu na vysporiadanie súdnych sporov a predčasné ukončenie zmluvy o dodávateľovi služieb cestovnej kancelárie k dátumu 30. 6. 2013. Schválená bola aj nominácia Františka Laurinca za kandidáta na voľby člena Výkonného výboru UEFA pre obdobie rokov 2013 až 2017.
Najväčšia pozornosť sa sústredila na hlasovanie o reorganizácii republikových súťaží od sezóny 2014/15. Návrh, ktorý pripravil Západoslovenský futbalový zväz a oporu našiel postupne u všetkých regionálnych zväzov, bol prijatý s počtom 64 hlasov, keď za hlasovalo 59 delegátov z amatérskeho futbalu a piati z profesionálneho. Potrebných na schválenie reorganizácie bolo 61 hlasov. Proti bolo 2O zástupcov Únie ligových klubov a 1 delegát z regiónov. Republikové súťaže sa po reorganizácii budú hrať s dvanástimi účastníkmi v 1. lige a dve 2. ligy (západ a východ) budú mať tiež po dvanásť účastníkov.