Feb 252013
 
delegati

Delegáti s licenciou A pre amatérsky futbal museli pre jej získanie zvládnuť tri previerky – po písomnej časti z teoretických vedomostí nasledoval video test s rozborom situácii a na záver aj ústna previerka.
Reprezentatívne priestory Dopravnej akadémie v Trenčíne boli počas posledného februárového víkendu miestom konania semináru delegátov “licencie A” pre amatérsky futbal. Tých privítal úvodným príhovorom predseda úseku delegátov Západoslovenského futbalového zväzu Eduard Chalmoviansky, ktorý zaželal všetkým úspešné absolvovanie písomných, ústnych aj video testov a neskôr aj hodnotil jesennú časť a vydal dôležité pokyny pre blížiacu sa jar na futbalových trávnikoch. Predseda Západolovenského futbalového zväzu Ladislav Gádoši informoval delegátov o aktuálnom diani v slovenskom futbale aj v rámci najväčšieho regionálneho zväzu, záujem vzbudila najmä informácia o odsúhlasení reorganizácie republikových súťaží, ktorú inicioval a pripravil práve Západoslovenský futbalový zväz. Prítomným sa prihovoril aj primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček. Počas oboch dní sledoval priebeh semináru aj predseda delegátov na stretnuie Slovenského futbalového zväzu František Košičár, ktorý vystúpil v prednáškach “Legislatíva Slovenskej republiky v organizácii športových podujatí” a “Normy SFZ – stanovy a Súťažný poriadok SFZ”. Veľký potlesk delegátov si vyslúžil člen Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu Tibor Jančovič za prednášku na tému “Pedagogická príprava – analýza situácii stretnutia”. Nabitý program pokračoval previerkami, ktoré zvládlo k spokojnosti všetkých 93 delegátov. “Bolo vidieť, že každý bol pripravený na sto percent, a hoci sa maličké chybičky krásy vyskytli, testami prešli všetci delegáti, čo si vysoko vážim,” pochvaľoval si predseda úseku delegátov Západoslovenského futbalového zväzu Eduard Chalmoviansky celkové výsledky. Zároveň poďakoval všetkým prítomným za prístup, tiež vyzdvihol dobrú organizáciu zo strany celého úseku delegátov zväzu a osobitne poďakoval podpredsedovi Výkonného výboru a zároveň riaditeľovi Dopravnej akadémie v Trenčíne Jánovi Liptákovi za poskytnutie učebných a prednáškových priestorov a za celkové zabezpečenie seminára delegátov.

Na titulnej snímke je pohľad na priebeh semináru delegátov “licencie A” pre amatérsky futbal.